En selvkjørende buss er så mye mer enn det du ser.

Du har sikkert sett eller hørt om de to gule selvkjørende bussene som testes ut i bybildet i Kongsberg om dagen.

Pilotprosjektet handler ikke bare om teknologi og nye duppedingser, det handler om hva prosjektet kan gjøre for byen og folket som bor der, i en større sammenheng. 

Begynnelsen

Det var Olav Madland, CEO i Applied Autonomy, som tok den første selvkjørende bussen til Norge i 2016.

Etter at Olav hadde jobbet sammen med myndighetene om å få på plass en ny lovgivning som gjør det mulig å teste disse kjøretøyene i blandet trafikk, ble Applied Autonomy etablert for å ta dette et steg videre.

– Bedriften ble etablert på Kongsberg fordi denne byen har lang industrierfaring med utvikling av autonome systemer, spesielt til vanns og i lufta, forteller Gunn Helene Drogset i Applied Autonomy.

Kongsberg er samtidig en passe stor by med de fleste trafikkelementene tilstede.

Gunn Helene Drogset er teknisk leder i Applied Autonomy.

– I tillegg vil vinteren i Kongsberg bidra til mye læring for kjøretøyleverandørene og de som skal vedlikeholde vegene.

En viktig aktør for å få minibussene til Kongsberg mener er en fremoverlent Kongsberg Kommune gjennom samarbeidet i Testarena Kongsberg, mener Gunn Helene.

– Næringssjefen, Ingar Vaskinn, er veldig opptatt av å gripe muligheten for å skape møteplasser hvor ny næring kan utvikles. Mange vil se til Kongsberg på måten næring og myndigheter jobber sammen.

Fra åpningen. Foto: Gunn Drogset

Steg for steg

Det å få bussene i gang på Kongsberg er viktig for læring og forbedring både for kjøretøyet selv, systemene rundt og ikke minst publikum.

– Dette er nye løsninger, og man må utvikle ting stegvis, og i kontrollerte former, understreker hun.

– Teknologibyen Kongsberg viser med dette prosjektet igjen at de ønsker å være langt fremme for å ta i bruk ny teknologi for å utvikling av fremtidens bærekraftige transportløsninger.

Fremtiden vil innebære autonomi, men hvordan og i hvilken form, er det få som kan spå i dag.

– På mange måter kan vi sammenligne denne utviklingen med hvordan mobiltelefonmarkedet har utviklet seg siden den første smarttelefonen kom på markedet. Ikke visste vi den gang at vi ikke lengre skulle kjøpe CD-plater og ha CD-spillere i hvert rom, men heller strømme musikk over internett til en app på telefonen.

Mange muligheter

Gunn Helene skryter av hvordan Kongsbergsamfunnet gjennom sin historie helt fra Sølvverket har vist at de er i stand til å gripe mulighetene som byr seg for å skape nye næringer.

– Dette er bare starten på denne utviklingsreisen. Jeg oppfordrer folk til å komme å prøve bussen for å bli kjent med hvordan den oppfører seg i trafikken.

– Etter hvert vil den kjøre lengre ruter og få kjøre litt raskere. Da vil bussene kunne bli et godt alternativ til å velge kollektivt istedenfor personbil. Mange steder i sentrum er det allerede krevende å finne parkering.

– Vær nysgjerrig og kom med konstruktive tilbakemeldinger til hvordan reiseformen oppleves og kan forbedres. Kanskje kan vi også bruke den til andre formål enn bare transport fra A til B?

For Gunn Helene så er det mest spennende å sjekke hvordan deres ideer vil fungere i praksis og om det dukker opp helt nye muligheter som de ennå ikke har tenkt på.

– Jeg er selvfølgelig også spent på hvordan Kongsbergs befolkning tar i mot og bruker bussene, og om de ser at dette ikke bare er en litt langsom boks, men snarere starten på en spennende reise inn i framtiden hvor enda flere får muligheten til å komme seg rundt, selv uten førerkort eller egen bil.

Nye tjenester 

Gunn Helene tror også at  overgangen til autonome systemer vil avstedkomme mange nye typer arbeidsplasser.

– Noen av dagens jobber vil etter hvert kunne forsvinne, men det er mange nye tjenester som vil dukke opp, og farlige og ensformige jobber vil kunne fjernes. Er du villig til å lære deg nye ting så er mulighetene mange.

Applied Autonomy ble etablert for et drøyt år siden med en ansatt. Nå er de i ferd med å bli fem ansatte.

– Vi er langt framme på å lage systemer som skal bidra til en mer optimalisert transporthverdag, og får vi til det så ser vi for oss å skalere dette til andre byer utenfor Norge også.

– Vi liker også å jobbe sammen med andre aktører i et økosystem, og tror at vi sammen kan skape noe større enn hver for oss, avslutter hun.

Tidlig ute

Den politiske ledelsen i Kongsberg var tidlig ute med å satse på prosjektet. Høsten 2016 ble det vedtatt at Kongsberg kommune skulle bli partner i EU-prosjektet Sohjoa Baltic (selvkjørende buss), og å legge til rette for at Kongsberg skal bli en nasjonal testarena for selvkjørende løsninger i by.

Med dette som bakgrunn, og en offensiv gründer Olav Madland, blei selskapet Applied Autonomy etablert på Kongsberg i 2017. Eiere av selskapet er Olav Madland, Kongsberg Innovasjon og NSB.

Arbeidsplasser

Målet til kommunen med denne satsingen er å legge grunnlag for fremtidige arbeidsplasser.

– Ved å være tidlig ute, som vi er nå, kan Kongsberg og Norge ta fram nye teknologier og nye forretningsmodeller som kan eksporteres over hele verden, forklarer Ingar Vaskinn, næringssjef ved Kongsberg Kommune.

– Lykkes vi med dette kan det gi mange nye arbeidsplasser både på Kongsberg og i Norge i fremtiden.

Bærekraftig samfunnsutvikling

Det som gjøres på Kongsberg er med på å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved utvikling av ny teknologi, mener Ingar.

– Ambisjonen er at teknologien som utvikles skal bidra til å gjøre det attraktivt å velge kollektive transportløsninger i fremtiden. Og slik bidra til at byer og steder i hele verden kan få mindre forurensning, bedre plass, større fleksibilitet, økt mobilitet og attraktivitet.

Attraktiv by

Ambisjonen er at Kongsberg slik skal kunne øke sin attraktivitet.

– Det handler om å tiltrekke seg mennesker som ønsker å studere, forske og jobbe med å utvikle og lage bærekraftige teknologier, som ønsker å leve i en bærekraftig og hyggelig by, og ikke minst bidra til at andre byer og steder kan ta i bruk bærekraftige teknologier fra Teknologibyen Kongsberg.

– Denne satsingen vil være et godt bidrag til å øke Kongsbergs attraktivitet for fremtiden, mener Ingar.

Vinteren 2018 blir en viktig testsesong for bussen. Foto: Jonny Haugen

Fremoverlente aktører med samme ambisjoner

Helt fra starten av har Kongsberg Innovasjon samarbeidet med alle aktørene som deltar i prosjektet om den autonome bussen.

Ingvild Sedahl er kommunikasjonsrådgiver i Kongsberg Innovasjon.

– Vi etablerte Applied Autonomy som selskap og deretter har ballen rullet, innleder Ingvild Sedahl, kommunikasjonsrådgiver hos Kongsberg Innovasjon.

Hun understreker at de ikke hadde fått dette til om ikke de hadde fremoverlente aktører som ønsker sterkt å bygge på kompetansen som vi allerede besitter og samtidig høste nye erfaringer innen nye områder.

– Det er unikt å få med både nasjonalt og internasjonalt næringsliv, det offentlige og akademia på slike felles satsninger. Vi trenger at alle er med for å få ting til å skje! smiler hun.

Hvorfor Kongsberg?

Sedahl trekker frem Kongsbergs lange industrihistorie og tradisjoner for å skape banebrytende teknologiløsninger basert på autonomi, som en sentral faktor til at de valgte Kongsberg som testarena.

– Det å teste ut ny teknologi der man besitter god kompetanse er viktig. Derfor er Kongsberg en helt unik arena for å prøve ut ny teknologi og høste erfaringer som kan bidra til raskere utvikling og bedre løsninger.

– Her har vi ressurser og kultur for teknologiutvikling, derfor er det naturlig å teste og lære om autonom transport akkurat her.

Hensikten er å lære – byen er et laboratorium

Målet er ikke bussen i seg selv, men å benytte bussen som et testverktøy som skal hjelpe oss til å høste erfaringer, forklarer Ingvild.

– Da kan vi videreutvikle det vi har samtidig som vi kan skape bedre og helt nye typer autonome løsninger.

Det er viktig å begynne et sted, være i forkant av utviklingen og å lære, forteller hun.

– Selvkjørende løsninger, som bussen, er fremtiden, og da må vi finne ut mer om hvordan de fungerer og hva som skal til for å få det til. Slik det er i Kongsberg i dag så er byen et laboratorium, der vi utforsker og tester fremtidens løsninger.

Økt bruk av roboter og automatiserte systemer

De siste årene har det skjedd mye, den nye hverdagen består av både robot støvsugere og gressklippere, mannen i gata går til innkjøp av fjernstyrte eller selvkjørende droner og autonome skip er snart i drift.

– Da må vi henge med i utviklingen også i bybildet, og en start er autonome busser, avslutter hun.

 

3600.no

Se alle innlegg