– Det er viktig for oss å ha et godt nettsted

Fra venstre: Pien Schubert, Anita Skullestad, Mona Moghaddam og Simen J. Ljøterud. Foto: Thomas Hegna

Kongsberg krisesenter er et viktig tilbud til de som opplever vold eller mishandling fra sin partner, noen i familien eller andre. Nylig hadde Kongsberg krisesenter behov for nye nettsider.

Da kontaktet de Akari.

– I Akari ønsker vi å ta samfunnsansvaret på alvor, samtidig som lokal tilhørighet er viktig for oss. Derfor velger vi årlig ut flere prosjekter som vi sponser. Ny logo og nettside for krisesenteret er ett av prosjektene vi i 2019 har valgt å sponse. Midlene de sparer, vet vi kommer godt med til det arbeidet de gjør, sier Simen Jahnsen Ljøterud, daglig leder i Akari.

Viktig og variert tilbud

Kongsberg krisesenter er et tilbud til innbyggerne i Kongsberg, Notodden og kommunene i Numedal.

– Vi skal være et lavterskeltilbud, så alle som opplever ulike former for vold kan ta kontakt med oss. Både kvinner, menn og barn kan få ulike former for bistand her, forteller fagansvarlig ved Kongsberg krisesenter, Pien Schuber Demoed.

Pien Schuber Demoed ved Kongsberg krisesenter er godt fornøyd med det nye designet på nettsidene. Foto: Thomas Hegna

På nettsidene til Kongsberg krisesenter finner du informasjon som kan være nyttig å lese for deg som opplever vold i nære relasjoner. Du finner også ut hvordan du kan komme i kontakt med krisesenteret, og hvordan de som jobber der kan hjelpe deg.

Krisesenteret kan blant annet fungere som et midlertidig bosted, du kan få oppfølging i reetableringsfasen og gratis juridisk bistand.

Les mer om tilbudet på de nye nettsidene til Kongsberg krisesenter

– Hvis trusselbildet er stort og det er behov for beskyttelse får vi inn personer fra andre kommuner hos oss, og motsatt sender vi personer til andre kommuner hvis trusselbildet tilsier at man ikke kan bo i egen kommune, sier Pien.

Hva er vold? 
Vold etterlater ikke nødvendigvis synlige merker. Det er ikke alltid tydelig for den det gjelder at de lever i et liv med vold. Volden kan for eksempel være psykisk, fysisk eller materiell. Hvis du opplever at den du lever sammen med får deg til å føle deg redd, at du må gjøre ting du ikke vil, eller du blir hindret i å leve livet slik du ønsker, er det også vold.

– Vi tilbyr hjelp og støtte til de som opplever alle former for vold, ikke kun den fysiske volden, forteller Pien.

Her kan du lese mer om de ulike formene for vold.

Lavere terskel etter å ha lest på nett

– Det er viktig for oss å ha et godt nettsted, sånn at vi kan nå alle som måtte ha behov for vår hjelp, forteller Pien.

Det er viktig at det er mange nyttige lenker på nettsiden, slik at de som trenger det kan finne mer informasjon. Det er også viktig å ha lenker til instanser som tilbyr andre former for hjelp enn det som Kongsberg krisesenter kan tilby.

– For noen kan det være nyttig å lese litt på nettsidene før de tar kontakt med oss. Terskelen for å ta kontakt med krisesenteret blir kanskje lavere etter at man har lest litt om tilbudet, eller funnet annen informasjon på nettsidene. Derfor er det viktig at vi har et bra nettsted, ett nettsted som er ryddig, og hvor det er lett å finne den informasjonen de som er utsatt for vold trenger, utdyper Pien.

Alle kommuner er pålagt å ha et krisesentertilbud, og tilbudet driftes derfor av de kommunene hvor innbyggerne har anledning til å benytte seg av senteret. Kongsberg krisesenter har 12 ansatte fordelt på 6,35 årsverk.

Nytt nettsted og ny logo

I forbindelse med at Kongsberg krisesenter skulle ha nytt nettsted ble også den eksisterende logoen modernisert, med nye former og farger.

Visuell kommunikatør i Akari, Madeleine Buttedal Stedøy, forteller at arbeidet med de nye nettsidene har vært både krevende og spennende.

– Alle som trenger hjelp fra krisesenteret skal føle at nettstedet er relevant for dem, og gir dem den informasjonen de trenger. Derfor har det vært viktig å tenke gjennom hvilken informasjon som presenteres hvor, og ikke minst hvordan den presenteres og er tilgjengelig.

– I samarbeid med Pien ved krisesenteret har vi kommet opp med dagens løsning. Brukerne skal enkelt kunne ta kontakt via telefon, e-post, eller kunne besøke krisesenteret personlig, forteller Madeleine.

 

Besøk de nye nettsidene til Kongsberg Krisesenter her. 

 

3600.no

Se alle innlegg