– Det er litt nybrottsarbeid dette her

Torbjørn Rasmussen har vært lærer i Kongsberg i 20 år, men i byggfag siden 1983. Før det har byggmesteren mange år i byggebransjen og har to fagbrev! Foto: Anniken Tangerud

Ag Entreprenør og Kongsberg videregående skole skaper en viktig arena for fremtidens fagarbeidere.

I høst innledet Ag Entreprenør et nytt samarbeid med Vg2 byggteknikklinjen ved Kongsberg videregående skole.

Samarbeidet har som mål å gi elevene enda mer relevant erfaring før de skal ut i arbeidslivet.

– Det er alltid endringer i bransjen, og nettopp derfor er det så viktig at elevene får mer praktisk erfaring sammen med entreprenører som jobber på konkrete prosjekter, forteller Torbjørn Rasmussen, faglærer på Vg2 Byggteknikk ved Kongsberg videregående skole.

Behovet har vært der hele tiden.

– Det startet med at jeg og en kollega tok et initiativ ved å be inn alle bedriftene i bransjen som vi kunne finne i katalogen i Kongsberg. Det var et kjempegodt oppmøte, hvor vi presenterte behovet for å ha et gjensidig godt samarbeid med bedriftene. Alle var kjempepositive, forklarer han.

Sammen jobber de nå aktivt i flere ledd for å løfte byggfaget, og samtidig skaffe bransjen kvalifiserte og motiverte lærlinger.

Det første prosjektet som skal realiseres er byggingen av en garasje på Frydenbergåsen.

Saken fortsetter under bildene
Stolte deltakere på byggeplassen i september. Foto: Simen Ljøterud/Akari
Garasjen tar form. Dette bildet er fra begynnelsen av november. Foto: Simen Ljøterud/Akari
Læring gjennom praksis. Foto: Simen Ljøterud/Akari

Nybrotsarbeid

Samarbeidet med Ag går over ett år og startet nå i høst. Her er halvparten av klassen utplassert i bedrift, og den andre halvparten har Torbjørn med seg på byggeplassen.

– Ag var de som var villige til å være med på det første prosjektet, og det er litt spesielt fordi det nå er Ag som tar ansvaret som oppfølgingsbedrift. Tidligere så har jo skolene i Norge bygd bygg for egen regning på en måte, hvor vi lærerne var ansvarlige. Nå er det snudd på hodet, forklarer Torbjørn ivrig.

Torbjørn og Aleksander Bjerke, formann i Ag, har nesten ukentlige møter sammen underveis i byggeprosessen.

– Nå har vi også kommet i gang med at vi har byggemøte inne i klasserommet, hvor Aleks kommer og vi kjører et byggemøte sammen med klassen, forteller han begeistret og fortsetter:

– Det er kjempegivende. Da tar han fram dokumenter, som de bruker i bedriftene, enten det er HMS- eller noe annet, og så prøver vi å legge det opp likedan og elevene deltar.

– Det går jo ikke an å bli bedre! Og det må til, om du skal få det så virkelighetsnært som mulig.

«Det går jo ikke an å bli bedre! Og det må til, om du skal få det så virkelighetsnært som mulig.»

Aleksander Bjerke på befaring. Foto: Simen Ljøterud/Akari

Torbjørn er tydelig stolt av hva de har fått til i samarbeid med Ag og skryter av hvor rause og engasjerte de ansatte i Ag er.

– Enten kommer de inn til oss og faktisk er med og underviser, eller så går vi ut til dem, og begge delene er like bra. Det er litt nybrotsarbeid dette her for oss.

Klassen fungerer også som ekstrahjelp på andre byggeplasser Ag måtte ha.

– Dette samarbeidet betyr jo at vi må hive oss rundt på flekken hvis det er noe som også Ag har behov for. Vi stiller gjerne opp og hjelper på andre prosjekter altså. Da bruker vi klassen, og dem er med dem, smiler han.

Stolte byggere på byggeplassen 26. november, 2018. Foto: Anniken Tangerud

En unik og virkelighetsnær opplæring

Fordelene dette har for Ag, skolen, elevene, lærerne og samfunnet, er mange – og bare positive, mener Torbjørn.

– Elevene får en helt unik og virkelighetsnær opplæring. De får tegninger, beskrivelser, de får være med på byggemøter, får ta avgjørelser i byggemøtene.

– For oss som skole er det med på å berike og fylle ut all den kunnskapen elevene skal ha for å være rustet til å gå ut i denne bransjen.

– Jeg håper og tror det oppleves positivt for Ag sin del også. For det første er det givende å lære seg å jobbe med ungdommer. For det andre kan jo dem allerede her se hvilke lærlinger de ønsker seg. De blir kjent med elevene, får se hvordan de jobber, holdningene deres, kjenne på kjemien. Klart de har en fordel av det.

Hele læreplanen på ett prosjekt

Da vi spør Torbjørn hva det beste med prosjektet er, trenger han ikke betenkningstid.

– Jeg klarer å relatere så å si alle læreplanmålene i tømrerfaget i den garasjen. Det er det viktigste. Vi når også en del mål i forskaling, armering og betong pluss masse mål i bransjelære, forteller han og smiler.

I tillegg kommer så klart det sosiale og ikke minst det håndverksmessige.

– Det å kunne ikke bare ha det i hodet, men også i henda, i beina og i kroppen.

Ungdommen trives, og allerede nå har de fått på taket og gipset ferdig. Det som gjenstår er å lekte ut og sette opp panel, og så er garasjen ferdig.

Torbjørn er utrolig takknemlig for det initiativet Ag har tatt.

– Jeg synes Ag som har gjort den største jobben i denne forbindelse, må takkes. Men også de andre bedriftene i bransjen i Kongsberg som synes et slikt initiativ som dette er positivt. I tillegg må vi takke leverandørene. Carlsen Fritzøe for eksempel har vært helt fenomenale. De kommer med utstyr og materiale, holder kurs og er så gode å samarbeide med.

– Både Per Kristian Semmen [daglig leder i Ag, red.anm.] og Aleksander er veldig flinke, både med ungdommer, til å stå på i prosjektet, og det er tydelig at dette er noe de brenner for.

– De har signalisert at de minimum vil ha to lærlinger hvert år. Så det er jo bra. Hvis alle de andre bedriftene i Kongsberg følger eksempelet er vi sikret fremtida for ungdommen vår, avslutter Torbjørn stolt.

 

 

 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg