– Det er jo en ferskvare dette her

Geir Borgerås er til vanlig lærer på Kongsgårdmoen skole. Men en gang i blant er han også blodgiver. Her får han god hjelp av Siril Solli Kopland. Foto: Anniken Tangerud

Selv om de går med aldri så lite overskudd på lager, har de alltid behov for mer.

I andre etasje ved Kongsberg sykehus finnes det en avdeling med 16 dyktige ansatte i turnus som alltid trenger flere frivillige og friske givere.

– I snitt har vi et aldri så lite overskudd, men til tider må vi få fra andre sykehus vi samarbeider med. Det er jo en ferskvare dette her, så vi blodbanker hjelper hverandre. Vi må jo bruke det opp og sånn har det vært i mange år, forteller overbioingeniør Lars Johannessen.

Lars Johannessen er veldig glad i både jobben og arbeidsplassen. Foto: Anniken Tangerud

I 16 år har Lars trofast viet sin arbeidstid til avdelingen og han er ikke alene om å trives. Marianne Kleive Lindteigen har jobbet der så lenge som 37 år, og i sommer gikk en annen ansatt av med pensjon etter 40 år!

– Vi har et veldig bra arbeidsmiljø, har det kollegialt trivelig og et åpent miljø. Mye takket være en god seksjonsleder i Grete Førlie som er flink til å ta tak i ting på en ryddig måte. Det har mye å si for det gode miljøet og trivselen. Alle blir sett på en måte, forteller han varmt.

Alle de andre ansatte vi fikk snakke var enige. Her er det godt å være og en variert arbeidshverdag full av meningsfulle oppgaver.

– For meg var det egentlig litt tilfeldig at jeg begynte i blodbanken. Det som kanskje fascinerer meg mest er at det er et fag som ligger i krysningspunktet mellom biologi og kjemi. Det er også et praktisk rettet fag og vi må holde oss jevnlig faglig oppdatert på årlige konferanser.

– Det å jobbe i Blodbanken er rett og slett svært givende. Her møter man så mange smarte folk fra lokalmiljøet og lærer veldig mye. Det er veldig hyggelig de ti minutter lange samtalene og møtene, smiler han.

Samfunnsoppdrag

De som jobber i Blodbanken fungerer som et bindeledd mellom blodgivere og pasienter.

– Vi hjelper folk og føler at vi gjør noe nyttig hver dag. Det blir et samfunnsoppdrag på mange måter. Vi gir folk en helsegevinst og bidrar til å gjøre hverdagen deres bedre.

Stortrives på jobb. Fra venstre: Siril Solli Kopland, Marianne Kleive Lindteigen og Lars Johannessen. Foto: Anniken Tangerud

500 milliliter.

Det er fortsatt Røde Kors som står for størsteparten av vervingen av blodgivere, både gjennom kampanjer, og ved å drifte nettsiden Giblod.no. Men de er avhengig av offentlig støtte for å kunne fortsette driften.

Her på Kongsberg har blodbanken rundt 800-900 aktive som gir minst én gang i året.

– Det er kjempebra og vi er selvfølgelig veldig glad for alle som kommer, forteller Lars.

– Så jeg må få lov til å benytte anledningen til å takke alle som gir blod, både de som ikke kan det lenger men har gjort det hele livet og de som stiller opp jevnt og trutt, legger han til.

Er du mellom 18 og 60 år, har vanlig god helse, et godt jernlager og god blodprosent, kan du bli en potensiell blodgiver. Og du gir ikke mer enn 500 milliliter om gangen.

– Du trenger ikke være et supermenneske for å gi blod, og vi tar inn alle blodtyper, poengterer han.

Men regelverket er strengt og selv en forkjølelse og en utenlandsreise kan gi deg karantene.

– Også kan man bare gi maks fire ganger i året, med tre måneders mellomrom.

Basert på frivillighet

– Det er nok mange som går rundt og vurderer om de skal bli en frivillig blodgiver, og til de vil jeg si: man kan når som helst trekke seg.

Han understreker samtidig hvor viktig prinsippet om frivillighet er.

– Det understreker dugnadsånden og det å gjøre en viktig innsats for fellesskapet som blodgivning er.

Her på Kongsberg er det nok mange som er blodgiver fordi det har vært en tradisjon i familien eller på arbeidsplassen.

– Men de er også våre beste ambassadører. Om det for eksempel er noen i familien eller venner som trenger en blodtransfusjon og man gir blod, er det en god motivasjon. Du ser det hjelper.

Det er ikke lett å ta bilder når det er så god stemning. Geir Borgerås er klar til å gjøre sin samfunnsinnsats mens Siril Solli Kopland gjør klart utstyret. Foto: Anniken Tangerud

Treffsikre

En av dem som frivillig kommer til Blodbanken med jevne mellomrom og har gjort det i et par år nå, er Geir Borgerås.

Til vanlig jobber han som lærer ved Kongsgårdmoen skole, men denne morgenen bruker han noen minutter av fritiden for å gi en snau halvliter med blod til noen som trenger det.

– Egentlig startet det med at jeg hadde for høye jernlager i blodet, og etter at de normaliserte seg, tenkte jeg at det var like så greit å gi blod, smiler han.

– Samtidig handler det om å hjelpe andre. Det blir en slags samfunnsdugnad dette her, legger han til.

Til tross for at han kanskje vegrer seg litt for det stikket hver gang (for han vil ikke se på når de gjør det), er det bare god stemning.

– Her er de veldig treffsikre og flinke folk! skryter han.

– I tillegg får jeg slappe av en liten halvtime før det braker løs på jobb, legger han til og ler.

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg