– Det er en målløs lettelse!

Fikk en halv million kroner i støtte. Foran fra venstre: Anne Mette Hope og Marit Brudevoll Lauvlid. Bak fra venstre: Mona Sørensen, Vibeke Brandt Andersen, Luna Lykken Wiik og Simon Karlsen Pedersen. Foto: Anniken Tangerud

Fontenehuset Kongsberg fikk en halv million kroner av Sparebank1 Stiftelsen BV.

Torsdag 6. juni klokken 12 var det mangt et spent fjes å se inne i lokalene til Fontenehuset i det gamle Folkekjøkkenet på Kongsberg.

Mona Bay Sørensen, representant fra Stiftelsen, og Vibeke Brandt Andersen, representant fra banken, fikk først en liten stolt omvisning av Simon Karlsen Pedersen, Anne Mette Hope og Luna Lykken Wiik fra Fontenehuset, før det ble tid til litt mat.

Det gjeve besøket var der av en grunn. De skulle nemlig overrekke en stor sjekk til Fontenehuset.

Klart det må klemmer til. Fra venstre: Anne Mette Hope, Simon Karlsen Pedersen, Vibeke Brandt Andersen, Marit Brudevoll Lauvlid og Mona Sørensen. Foto: Anniken Tangerud

Gav 500.000 kroner til «Ung på Fontenehuset»

Hele 500.000 kroner fikk Fontenehuset tildelt av banken og den store sjekken ble overrakt under lunsjen.

– Det er en målløs lettelse jeg føler over at vi har fått så mye økonomisk støtte fra Sparebank1 Stiftelsen BV, fortalte en beveget Luna Lykken Wiik, nestleder ved Fontenehuset.

Midlene skal gå til en prosjektstilling som er rettet mot den yngre delen av medlemmene deres, og stillingen skal også skal ha ansvar for mediegruppa deres.

– Så jeg vil takke dere på vegne av hele Fontenehuset – rett fra hjerterota.

– Med å få mer fokus på de unge og media, vil vi kunne markedsføre oss mer, og få frem budskapet vårt, understreket hun.

Engasjert og stolt gjeng. Foran fra venstre: Anne Mette Hope og Marit Brudevoll Lauvlid. Bak fra venstre: Mona Sørensen, Vibeke Brandt Andersen, Luna Lykken Wiik og Simon Karlsen Pedersen. Foto: Anniken Tangerud

Et enkelt valg

Vibeke Brandt Andersen fra banken understreket også hvor viktig det er å hjelpe de unge i Kongsberg.

– Vi er veldig opptatt av å støtte lokale tiltak og aktiviteter, spesielt med fokus på barn og unge, innledet hun.

– Det var et enkelt valg for oss, og vi er glad for at vi får lov til å bidra til dette arbeidet. Spesielt fokuset dere har på praktisk mestring i hverdagen. Det er det vi alle må gripe hele tiden, og dere klarer å gjøre det, fortalte hun og ble ordentlig rørt.

– Det er utrolig flott at man, spesielt i Kongsberg, har muligheten til å realisere dette for andre, så jeg vil rette en stor takk til dere, og er særs fornøyd med å kunne gi dere disse midlene, smilte hun.

– Vi skal følge med og heie på dere hele veien! avsluttet hun.

Mona Sørensen fra Sparebank1 Stiftelsen BV fortalte at historien bak fondet de forvalter, går tilbake helt til bankens begynnelse på Kongsberg på slutten av 1800-tallet.

– Noe av målet med fondet er at det skal gå til allmenn-nyttige formål, forklarte hun.

– Vi ble umiddelbart grepet av historien rundt Fontenehuset og dets konsept og tanker rundt psykisk helse. Og dette går midt i kjernen av det vi gjør for å kunne bidra til et samfunnsansvar. Det varmer hjertet mitt.

– Så jeg ser frem til fortsettelsen av det gode arbeidet dere gjør, avsluttet hun.

Gunhild Engen er allerede ansatt til prosjektstillingen, og hun starter så smått midt i Jazzfestivalen, når de flytter huset ned til Jazzboksen på Nymoen.

 


Utdrag fra Fontenehusets søknad til SpareBank1 Stiftelsen BV:

Vårt prosjekt er ikke ment å skulle være et alternativt tilbud til ordinær fontenehusdeltagelse, men skal utvide husets mangfold av oppgaver slik at flere oppgaver er attraktive og nyttige for de yngre medlemmene.

Prosjektet skal ledes av en heltids prosjektleder som har ansvar for utvikling av vår mediegruppe, herunder:

  • Oppfølging og vedlikehold av våre hjemmesider
  • Utvikling og oppfølging av våre oppgaver på Facebook, Instagram, Snapchat og eventuelle andre vesentlige sosiale medier.
  • Ansvaret for Fontenehusmagasinets redaksjon; vårt eget tidsskrift der innhold og redigering utføres av våre medlemmer (Fontenemagasinet).
  • En særskilt oppgave knyttet til kartlegging og oppfølging av behov som er mest uttalt hos unge medlemmer. Dette kan handle om: behov for praktisk hjelp til å leve og å bo alene, forvaltning av egen økonomi, generell livsmestring, å holde ut på skolen, og all usikkerheten ved å være ung i dag. Inkludert i slikt arbeid er egne samtalegrupper omkring vanskelige temaer som psykisk helse, selvmordsforebygging og tilstøtende problemstillinger.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg