Bygninger som forsvant: Kapellet

Finn Torkildsens far, Hans Torkildsen, tok dette flotte bilde en vintersdag. Foto: Hans Torkildsen

Det er mangt et hus som har blitt borte fra bybildet i Kongsberg opp gjennom.

I serien «bygninger som forsvant» tar vi for oss små og store hus som har blitt borte fra bybildet opp gjennom.

Den tragiske bybrannen i 1810 slukte for eksempel hele 58 bygninger og skadet 13. Mange ble aldri gjenoppbygd.

En av de er kapellet på Kongsberg Nye Kirkegård.

Flyfoto fra 1970. Widerøe
Slik så kapellet ut. Vakkert! Foto: Hans Torkildsen

Kongsberg nye kirkegård er det egentlige navnet på gravlunden som i dag ligger ved Kongsberg Teknologipark (tidligere Kongsberg Næringspark), rundt en kilometer rett sør for gamle Kongsberg kirkegård, som ligger ved Kongsberg kirke.

Kongsberg nye kirkegård var den tredje gravlunden i byen og ble anlagt i 1809.

Gravlunden tok da over som Kongsbergs hovedgravlund etter at gamle Kongsberg kirkegård og Seminarkirkegården, som ligger like vest for kirken, ble fulle.

Kongsberg nye kirkegård var i bruk helt frem til Kongsberg gravlund ved Gomsrud ble tatt i bruk 1972/73.

Da kirkegården ble anlagt lå den noe utenfor sentrum av Kongsberg, ved en skytebane, men den har siden blitt omgitt på alle kanter av omfattende industrivirksomhet.

Kirkegården omtales derfor også som Kirkegården ved Næringsparken eller Kirkegården ved Teknologiparken.

Et tidligere kapell på kirkegården ble revet på 1970-tallet. Vi har dessverre ikke funnet noen kilder som beskriver arkitekt eller interiøret.

Foto: Hans Torkildsen
Kapellet rives. Foto: Hans Torkildsen

Det er denne gravlunden som har gitt navnet til Kirkegårdsveien.

På flere av gravminnene er det benyttet yrkestitler som er særegne for Kongsberg, som Myntarbeider og Sølvverksarbeider, og på flere ses også bergstadens våpenmerke, knyttet til Kongsberg sølvverk; hammer og bergsjern.

Flere krefter ønsker nå å gjenåpne kirkegården igjen. Kanskje kapellet kan bli gjenreist i den anledning?

Flyfoto fra Widerøe
Flyfoto fra Widerøe

Kilde: Lokalhistoriewiki

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg