Bygger for bærekraft

Foto: Anniken Tangerud

TechnipFMC i Kongsberg har over 40 års erfaring med forskning og utvikling innen olje og gass. Nå satser en entusiastisk og kompetanserik avdeling i konsernet på ny teknologi innen fiskeoppdrett, lagring av fornybar energi på havbunnen og sporing av bedriftens karbonfotavtrykk.

– Jeg tror bærekraft vil bli et begrep og noe våre kunder og vår bransje vil se på som like viktig som sikkerhet og kvalitet er i dag, innleder Lars Ole Bjørnsrud, kommunikasjonsdirektør i TechnipFMC.

– Dette gjør vi fordi vi skal gjøre det mulig for olje- og gassindustrien å fortsette virksomheten sin, men gjøre det på en mer bærekraftig måte, og slik kan vi bidra til at de ambisjonene som Parisavtalen definerer kan nås. Vi er også involvert i fiskeoppdrett for at Norge kan nå de målene de har satt seg om å femdoble eksporten fra fiskeoppdrett i løpet av tjue til tretti år. Gjør den det, vil fiskeoppdrett være en større næring enn olje og gass. Det er kun mulig å få til hvis man lager slike løsninger som TechnipFMC bidrar med, forklarer han.

I oktober 2018, samlet de prosjektene under navnet Ocean Ventures.

Kort fortalt handler det om å bruke TechnipFMCs teknologi og kunnskap på nye områder, og utvikle prosjekter som har en positiv innvirkning på miljøet.

– I vår kjernevirksomhet får vi et innslag av bærekraftig innovasjon, både i produktene vi tar frem, hvor vi tar de fra, hvordan vi transporterer de og hvordan de installeres og opereres på havbunnen. For fartøyene våre har vi økende fokus på miljøvennlig drift, hvor kombinert drift med batteri og hydrogen vil være mulig om noen år, forteller lederen for Ocean Ventures, Harald Bjørn Hansen.

Illustrasjon. Foto: TechnipFMC

Deep Purple

Initiativet Deep Purple ble delt med offentligheten for første gang i begynnelsen av oktober, 2018, men så dagens lys allerede to år tidligere.

– Det startet sommeren 2016, og det startet internt, innleder Marit Mork, prosjektleder for Deep Purple.

– Alle som sitter rundt bordet her er entusiastiske om temaet og ønsker at vi skal ha fokus på bærekraft og bruke teknologien vår ved å løse noen av de bærekraftproblemene som vi ser og som kundene våre ser. Derfor startet vi et internt lite prosjekt for å se på mulighetene.

Under prosjektet kom de over en idélab som Forskningsrådet arrangerte i juni, 2016, som Marit søkte på å få være med på.

– Rammen var havbaserte næringer, og formålet var å komme opp med nye idéer som Norge kunne utvikle og bygge arbeidsplasser i fremtiden fra, forklarer hun. Det var under denne workshopen ideen om Deep Purple kom, og i samarbeid med SINTEF, Subsea Valley og Maritim Forening Sogn og Fjordane vant den førsteplassen. Midlene for å utvikle prosjektet videre kom både fra Forskningsrådet og TechnipFMC.

Fornybar energi, lagret på havbunnen

Deep Purple-prosjektet tar sikte på å la fornybar energi fra havvind bli omdannet til hydrogen og lagret på havbunnen. Hydrogenet kan da brukes til å produsere kraft til Norges olje- og gassplattformer, og bidra til å redusere CO2-utslippene på norsk sokkel.

Teknologien kan også benyttes for å støtte bruken av hydrogen i shippingindustrien, eller gjøre øysamfunn uavhengig av energi fra fastlandet.

Det er tydelig at prosjektet har mange fordeler. Ikke minst ledes det av mennesker med en brennende lidenskap for både selskapet sitt og bærekraft generelt.

– Dette er jo så viktig og gir så mange muligheter, så det er mye entusiasme og engasjement her. Dette må vi få til, understreker Marit ivrig.

Gjengen skryter av selskapets og Kongsbergsamfunnets kultur for innovasjon og eksperimentering. Samtidig ser de hvordan engasjementet skaper en unik og positiv dynamikk for bærekraft i selskapet.

– Det er entusiasme, det er entreprenørvirksomhet, det er ildsjelvirksomhet, det er et initiativ fra bunnen, og det er en grasrotbevegelse som skjer innad i selskapet. Jeg må si det at dette betyr veldig mye for meg personlig. Det er for meg en mulighet til å realisere en fremtidsdrøm som er helt i tråd med egne verdier, forklarer Harald.

– Det tror jeg vi alle gjør og det gjør at det blir så positivt assosiert internt i selskapet. Vi er med på å lage en løsning for et fundamentalt problem i verden i dag, og det er stort, legger Lars Ole til.

Illustrasjon. Foto: TechnipFMC

Purple Footprint

Tonje Instad driver et prosjekt som heter Purple Footprint. Det går ut på å forstå og se på selskapets karbone fotavtrykk i de produktene og prosjektene de leverer fra seg. Et karbonfotavtrykk er definert som den innvirkningen en person eller bedrift har på miljøet, spesielt gjennom mengden karbon som blir sluppet ut i atmosfæren.

– Vi erkjenner at det vi produserer har en påvirkning på miljøet og nå ser vi på muligheter på hvordan vi kan gjøre det på en mer hensiktsmessig og miljøvennlig måte som reduserer det karbonavtrykket, forklarer hun.

TechnipFMC vil derfor jobbe aktivt for å minimere miljøfotavtrykket i alle ledd i verdikjeden.

– Du kan tenke deg at det er et stort regnskapssystem over miljøfotavtrykket ditt, fra du setter ut en bestilling til et stålverk i Italia som skal støpe en bit med stål, til det står ferdig installert på havbunnen. Da må du ha noe som gjør at du kan spore den stålbiten; vite hvor og hvordan den har blitt fraktet, for eksempel. Det er et ganske komplekst system, men det må vi bare lage for å kunne gjøre noe med det, forklarer Lars Ole.

– Vi vil gjøre det mulig for våre kunder å ta beslutninger ut ifra hvilken løsning som gir minst miljøfotavtrykk. Dette er også viktig for oss i styring av vår egen virksomhet, legger Tonje til.

Ser fremover

Ocean Ventures jobber med disse prosjektene på denne måten fordi det gjør TechnipFMC i stand til å gjøre det de har gjort de siste 40 årene, men på en mer bærekraftig og miljøvennlig måte.

– Vi er veldig stolte over det vi gjør innenfor olje- og gass, men vi er også veldig glad for å kunne bygge dette engasjementet mot nye industrier. Det er fundamentalt for å sikre både det som er kjernevirksomheten vår, men også samtidig skape en helt ny industri og virksomhet, og det er utrolig spennende, avslutter Harald.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg