Vi presenterer: Bomstua på Kongsberg

Mange har kjørt forbi, pratet om den og kanskje til og med tatt en titt inn vinduet, men kjenner du historien til Bomstua?

Tekst og foto: Christian Høiberg

Den lille Bomstua i Lurdalsveien var en del av et bomsystem som skulle finansiere vedlikeholdet av Gamlebrua og Nybrua. Denne ordningen med bompenger ble vedtatt i 1721. Det er usikkert hvor gammel bygningen er, men trolig kom den omtrent samtidig med innføringen av bompenger.

Bompengeordningen var den første av sitt slag i Norge.

«Det var sølvfunnet i 1623 som satte fart i byggingen. Christian IV bestemte at det skulle lages en god ridevei fra «Bjerget» til Vestfossen, og derfra en kjørevei videre til sundstedet Hokksund. I 1626 lot Ove Gjedde bygge Gamlebrua og i 1641 stod Nybrua ferdig. I den forbindelse ble nedre del av Eikermoen – fra Bomstua – lagt om og gjort til kjørevei – landets første kjørevei og i tillegg en av de få, om ikke den eneste, som ble bygget i retning mot Christiana», kan vi lese på side 51 i boken Gamle Kongsberg skrevet av Vidar Skaar Borgersen i 1991.

Les også: 
Vi presenterer: Gamlebrua
Vi presenterer: Nybrua før og i dag 

For å dekke utgiftene ble det altså satt opp bompenger ved innfartsveiene.

I 1733 ble det i en kongelig resolusjon vedtatt at det bare skulle være fem veier som førte frem til Sølvverket. Bestemmelsen skulle gjøre det vanskeligere å stjele sølv, krutt og andre materialer. Det skulle være én vei fra Bragernes til Eiker, to veier fra Sandsvær og to fra Numedal.

Ved innkjøringen til byen skulle veiene ha fysiske sperringer i form av såkalte slagbommer og vokterboliger med hver sin betjent.

Bomvokterne skulle ransake alle som var på vei ut fra Bergstaden, uten hensyn til rang og sosial stand. Men da Hans Majestet Kongen var innom, ble det utdelt en dram eller to.

Bomstua i Lurdalsveien er i dag den eneste av disse stuene som er bevart, men bommen er borte. Her stod Bergstadens ytre bom.

Den indre bommen lå nærmere sentrum, trolig nede ved Bekkedokk. Bomstua har en tradisjonell planløsning med tre rom og en utkraget loftsetasje. Dette er et typisk trekk ved de eldste byhusene i Kongsberg.

Den gamle stua i Eikerveien ble restaurert rett før den var i ferd med å falle sammen på slutten av nittitallet.

Inntekten fra Bomstua ble avskaffet etter en Høyesterettsdom i 1841.

Kilde: Lågdalsmuseet, Gamle Kongsberg skrevet av Vidar Skaar Borgersen i 1991.

Hvis du lurer på hvor den ligger, finner du den rett etter krysset Eikerveien/Lurdalsveien på «gamleveien» til Oslo. Skjermdump fra Google 2012

3600.no

Se alle innlegg