Bo godt i Kongsberg

Foto: Bjørn Isaksen

På Kongsberg bygger Block Watne for trivsel.

Block Watne har siden 70-tallet bygd boligfelt i Kongsberg.

Selskapet tenker langsiktig og jobber nært sammen med lokale instanser for best mulig resultat. Block Watne ønsker å bidra til samfunnsutvikling i Kongsberg og har et verdiskapende samspill med kommunen, herunder kommunens tomteselskap, for utvikling av populære bo-områder i byen.

Sol, natur, utsikt og høyde er viktige faktorer når nye boligfelt skal utvikles.

Sammen med kommunens tomteselskap, har Block Watne stått for utbyggingen av merkbar infrastruktur – som rundkjøringen på E134/Drammensveien ved Gamlegrendåsen Nord.

Selve rundkjøringen har blitt en del av en ny innfartsåre til hele Gamlegrendåsen – et bindeledd mellom Åsen og Madsebakken. I utbyggingen ble det også laget trygge gang- og sykkelstier – helt til døra ved Madsebakken skole. Block Watne bygger eneboliger i rekke – og leiligheter i dette området.

Lafteråsen, som er et annet felt Block Watne har utviklet, ligger på et flott høytliggende område som er en forlengelse av Gamlegrendåsen. Fantastisk utsikt mot både Skrim og Knuten. Flotte eneboligtomter med nøkkelferdige boliger i et område som er godt tilpasset barnefamilier.

Alle prosjektene til Block Watne ligger vestvendt med flotte turmuligheter på Gamlegrendåsen – med fantastiske solforhold – det beste for alle som er glade i skog og mark.

Block Watne, ofte i samarbeid med Kongsberg Tomteselskap, følger Kongsberg kommunes ønsker og retningslinjer for boligutvikling. Et samarbeid som kommer Kongsberg by til gode.

Se nye boliger og prosjekter på hjemmesidene deres her. 

Foto: Bjørn Isaksen

 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg