I august, 2016, fikk vi bli med Dykkertjenesten i Kongsberg for å lage en liten dokumentar om hvordan de jobber. Her kan du se resultatet.

Kongsberg Brann- og redningstjenestens hovedoppgave er å forebygge, hindre og begrense branner og ulykker i Kongsberg kommune. Vi fikk følge de under en trening med en fiktiv drukningsulykke i Lågen.

Video: Magnus Bjørnnes. 
Foto: Bjørn Isaksen

 

 

3600.no

Se alle innlegg