Vi presenterer: Krysset i Storgata gjennom tidene

Det var en gang et kryss.

I krysset hvor sentrumsgatene som i gamle dager het Magasingaden, Storgaden og Jernbanegaden, møttes, ser man virkelig hvordan tidene forandrer seg og en by utvikles.

Se en stor bildespesial av krysset gjennom tidene nederst i saken. 

I dag heter Magasingaden Tinius Olsens gate, Jernbanegaden Stasjonsbakken og Storgaden er modernisert til Storgata.

Slik så kartet over krysset ut i 1884.

Jernbanedagen/Stasjonsbakken har fått sitt navn etter den gamle jernbanestasjonen som lå nede ved Sildetomta.

Les også: https://3600.no/presenterer-gamle-nye-stasjonen/

Nybrua og Egermoens Storgade var faktisk en del av landets første kjørevei. Så dette krysset ved Storgata – Tinius Olsens gate – som vi skal snakke om idag, er i så måte en ganske så historisk plass.

Etter at Nybrua (les mer om den her) stod ferdig i 1641, ble Egermoens Storgade den viktigste innfartsåren til byen. Skulle du ut og inn av byen, måtte du benytte deg av veien – samt betale bompenger ved slagbommen oppe i Bombakken (les mer om den her) og nede i Bekkedokk.

Det eldste fotografiet vi har funnet av krysset er fra slutten av 1800-tallet. Nybrua på bildet ble bygget etter at den første storflommen tok den eldste Nybrua i 1860.

Slik så det ut i tiden etter 1860. Faksimile

Etter som tiden gikk, ble det anlagt en trekantet «parkanlegg» med gjerde i krysset. «Parken» hadde til og med en liten og idyllisk fontene/dam.

1901-02. Faksimile
1910. Faksimile

En byste av Paul Steenstrup, utført av Karl Skalstad, ble avduket der den 17. mai, 1914, til minne om hans rolle som Eidsvollsmann. Steenstrupstøtten stod i krysset frem til 1968 – da den ble flyttet til sin nåværende plassering ved Kirketorget – i Prestegårdsparken.

Gjerdene ble fjernet og «trekanten» forminsket i 1950.

1950.

Gamle Grand Hotel (les mer om det her) skiftet også utseende opp gjennom og i 1961 ble bygningsmassen revet. Hotellet flyttet noe lenger opp i gaten og på plassen hvor hotellet tidligere stod, tok bankbransjen over.

Se Grand Hotel gjennom tidene:
Ca. 1900. Nasjonalbiblioteket
1947. Nasjonalbiblioteket
Digitalt Museum
1970. Nasjonalbiblioteket

Den gamle og ærverdige Hvidsten-bygningen i krysset brant under krigen. En midlertidig bygning ble så erstattet  Mange husker nok Radionette-skiltet som prydet taket der (les mer om det her) også.

Den nye Drammensveien ble forøvrig gjort kjørbar i 1953.

Trafikklys

Torsdag 20. oktober 1977 fikk Kongsberg sitt aller første permanente lyskryss.

Byingeniøren kunne fortelle at trafikklyset i krysset Tinius Olsens gate/Storgata kostet hele 200.000 kroner.

De ansvarlige hadde store forventninger til lyskrysset, men det viste seg snart at mens bilene i perioder stod og ventet på grønt lys endte køen av biler langt opp i Klokkerbakken.

Europaveien flyttes

Europavei 76 gikk tvers gjennom sentrum helt frem til 14. november, 1985, da den nye Myntbrua åpnet en kald novemberdag.

Ved at hovedveien nå ble flyttet, ønsket flere ha gågate mellom 17. mai gate og Tinius Olsen gate og fra 1986 ble dette et 2-års prøveprosjekt (som ennå ikke er over).

Sammen med gårdeierne forskjønnet man gågata med stenkasser og beplantning.

Rundkjøringen ble etter hvert fjernet og fellesbrukskrysset slik vi kjenner det i dag stod ferdig til 17. mai, 2013, etter å ha vært et anleggsområde fra høsten 2012.

2013. Skjermdump fra finn.no – historiske kart

Se en stor bildespesial av krysset gjennom tidene her:

 

Kilder: Nasjonalbiblioteket, Om Kongsberg av Vidar Skaar Borgersen, Jan Sønsterud, Google, historiske kart på finn.no, 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg