Bilder: en by i vekst

Gamle Kinoen "Sitronpressa" bygges. 1965. Foto: Widerøe Flyfoto

Fanget i små øyeblikk.

Det er artig å grave i bildearkiv. Bildene vi skal dele med dere i dag tar for seg byggingen (og rivingen) av enkelte bygninger i Kongsberg.

Bybildet i Kongsberg er i stadig endring, og spesielt 1960-tallet ser ut til å være et tiår det ble bygget mye i bergstaden ved Lågen.

Vi mimrer litt og gjør leseren observant på at det kan forekomme feil i årstall (da bildearkivet til Nasjonalbiblioteket også kan inneholde avvik). Vi gjør også leseren oppmerksom på at bildene er av byggeprosessen, ikke da bygget ble åpnet.

KV utvides. 1957. Foto: Widerøe Flyfoto
KV utvides. 1957. Foto: Widerøe Flyfoto
Skavangertun 1961. Foto: Widerøe Flyfoto

 

Skavangertun 1961. Foto: Widerøe Flyfoto
Rivingen av Grand Hotel 1962. Foto: Widerøe Flyfoto
«Lienkiosken» bygges. 1962. Foto: Widerøe Flyfoto
Flåtaløkka 1962. Widerøe Flyfoto
Grand Hotel, 1963. Foto: Widerøe Flyfoto
Sandsværbanken. 1964. Foto: Widerøe Flyfoto
Sandsværbanken. 1964. Foto: Widerøe Flyfoto
Gamle Kinoen «Sitronpressa» bygges. 1965. Foto: Widerøe Flyfoto
Gamle Kinoen «Sitronpressa» bygges. 1965. Foto: Widerøe Flyfoto
Møbeldesign bygges. 1969. Foto: Widerøe Flyfoto
Møbeldesign bygges. 1969. Foto: Widerøe Flyfoto
Kongsberg gymnas (oppe ved Glabak) bygges og Tinius Olsen / Flåtaløkka bygges på. 1969. Foto: Widerøe Flyfoto
Kongsberg Idretts- og svømmehall bygges + siste tilbygg Tinius. 1970. Foto: Widerøe Flyfoto

 

Les også andre artikler i «Vi presenterer»-serien:

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg