Bildegalleri: Gruveåsen og Knutefjell

Kongens Gruve Dam. Kongens Gruve dam er en av flere dammer som ble anlagt på 1600- og 1700-tallet for å forsyne Kongsberg Sølvverk med driftsvann. Dammen ble anlagt 1711-1713, og har det største vannmagasinet i det som var Sølvverkets kjerneområde. Den er, som de fleste dammer i området fra denne tid, en stor dobbel gråsteinsmur med rosentorv som tetningsmiddel. Denne damtypen med kombinasjon av steinmur og torv etter modell fra bergverk i daværende kurfyrstedømmet Sachsen i Tyskland, erstattet en eldre damtype av trematerialer og torv. I dag inngår dammen som et viktig landskapselement, og sammen med vannrennesystemet fungerer den som en reservedrikkevannskilde for Kongsberg.

Knutefjell og Gruveåsen er full av spor og minner etter at Christian IV grunnla Kongsberg og sølvverket for nesten 400 år siden.

Bli med en liten tur i vår vakre natur i dette bildegalleriet (alle foto av Bjørn Isaksen):

Kilde: Norsk Bergverksmuseum 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg