Dette er de best i Norge på

Stolt rektor. Johnny Gangsøy, rektor ved Skrim Ungdomsskole, ser hvordan bruken av iPad i skolen har hevet kvaliteten i skolehverdagen - både for lærerne og elevene. Foto: Anniken Tangerud

Skrim ungdomsskole var den aller første skolen i Norge som innførte iPad i undervisningen.

Skolen og dens lærere har aldri vært redd for å prøve nye undervisningsmetoder og etter en periode med utfordringer på teknologisiden, valgte man å se etter nye løsninger.

I januar 2014 var de første elevene utstyrt med iPad. Et tiltak de ikke anger på.

Apple roser Skrim ungdomsskole

Teknologigiganten Apple regner faktisk Skrim ungdomsskole blant Europas aller beste til å ta i bruke ny teknologi i undervisningen. Skolen er valgt ut som referanseskole av Apple og brukes som eksempel på vellykket innføring av ny teknologi i skolen og i undervisningen.

Ifølge Apple selv, er Skrim Ungdomsskole ikke bare en foregangsskole i Norge, men i hele Europa!

Alltid vært langt fremme på teknologi
Rektor ved Skrim ungdomskole Jonny Gangsøy er full av entusiasme når han snakker om prosjektet.

Da jeg begynte som rektor på Skrim oppdaget jeg raskt at jeg hadde å gjøre med en lærerstab som lå i forkant i forhold til å forbedre og utvikle elevenes læringshverdag og læringsmiljø, innleder Johnny ivrig til 3600.no.

Jeg skjønte med en gang at lærerne på Skrim allerede i flere år hadde vært pionerer i forhold til å ta i bruk teknologi i undervisningen. Da vi satte igang prosjektet med iPad var entusiasmen og pågangsmotet stort. Dette har vært helt avgjørende for at vi har lykkes.

En katalysator i undervisningen – et verktøy for samarbeid
Jonny Gangsøy opplever store og viktige endringer på Skrim ungdomskole etter de tok i bruk iPad. Og endringene er utelukkende positive.

Innføringen av iPad i undervisningen har vært en katalysator på mange områder.

Samarbeidet mellom elevene har blitt mye bedre, samarbeidet mellom lærerne og elevene har blitt mye bedre og i tillegg har samarbeidet mellom lærerne blitt bedre. Et godt eksempel er at elevene nå kan jobbe sammen på nett om ulike oppgaver, uavhengig av hvor de befinner seg. Appene som brukes stimulerer til samarbeid også utenfor skoletiden og dette gir gode resultater.

Kvaliteten på undervisningen har økt – elevene lærer mer.
Rektoren forteller om økt kvalitet på undervisningen og at elevene opplever større fellesskap og inkludering.

Kvaliteten på det elevene leverer fra seg etter at vi startet opp prosjektet med iPad, har blitt mye bedre. I og med at man bruker apper med maler og oppsett, kan nå alle elevene våre lage fine besvarelser. Dette gir eleven en økt følelse av mestring og gjør at alle i mye større grad føler seg inkludert i undervisningen.

Elevene produserer også mye mer nå en tidligere. Vi har tre ganger høyere produksjon nå enn tidligere, noe som betyr økt læring.

Skrim Ungdomskole – et forbilde for andre. Både nasjonalt og internasjonalt
Erfaringene til Skrim Ungdomsskole etterspørres av svært mange. Stadig kommer det forespørsler om å dele erfaringene forteller rektor Jonny Gangsøy.

Vi har besøkt en rekke skoler og konferanser og fortalt om våre erfaringer. 70-80 besøk har det blitt. Mange er nysgjerrige på det vi har fått til. Fremdeles er det skeptikere der ute som sitter på gjerdet. Det er nok fremdeles mange som tenker at iPad i skolen fører til surfing på nett og lite effektiv utnyttelse av skoletiden, men det er definitivt ikke vår erfaring.

– Tvert i mot har vi fått en kvalitetsheving av læringsmiljøet både for elever og lærere.

Innfører iPad til alle grunnskoleelever i skoleåret 2017/18

Kommunalsjef for oppvekst i Kongsberg kommune, Håvard Ulfsnes. Foto: Kongsberg Kommune

Også Kommunalsjef for oppveksttjenesten i Kongsberg Kommune, Håvard Ulfsnes, sier at bruken av iPad i skolen har gitt positive og viktige resultater.

Han er stolt av hva man har fått til på Skrim.

Etter at vi tok i bruk ny teknologi i undervisningen, opplevde vi et signifikant løft i elevenes karakterer i forhold til det nasjonale gjennomsnittet for grunnskolen.

I tillegg har elevundersøkelser vist at elevene opplever at læringsmiljøet blitt bedre. Gevinstene er mange. Alt tyder på at det man har gjort på Skrim er både viktig og riktig. Målet vårt er at alle de 3300 elevene i grunnskolen i Kongsberg skal ha iPad i løpet av skoleåret 2017/18.

Forbereder barn og unge på arbeidslivet gjennom lek og undervisning
Kommunalsjef Håvard Ulfnes sier satsing på teknologi blant barn og unge også er et ledd i en langsiktig strategi.

Teknologibyen Kongsberg og dens mange verdensledende bedrifter vil i fremtiden trenge høyt kvalifiserte medarbeidere. Gjennom å ta i bruk ny teknologi gjennom lek og læring, gis barn og unge et godt grunnlag til å senere å velge utdannelse som kan gi dem jobb hjemme i Kongsberg.

Han sier videre: – Allerede i barnehagene i Kongsberg har vi nå tatt i bruk teknologi i leken. Barna leker blant annet med små roboter og synes dette er spennende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg