Barnehager – på barnas premisser

Foto: Maria Vatne

– Vi brenner for at alle barn, uansett alder og utvikling, skal få muligheten til å være sammen.

Dette forteller Therese Børke (44), eier av TEB Eiendom som driver Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage i Kongsberg.

Vi møter Therese en solvarm fredag morgen i den vakre Låven ved Langekjenntunet Barnehage. Imponert over hvordan den danske bondegårdstilen med hovedhus, vuggestue, låve og et tun er tilpasset et landskap med svaberg, høye trær og mange spennende kriker og kroker, blir vi nesten litt misunnelige på de som får lov til å leke her hele dagen – store som små.

– Ja. Det var uhyre viktig for oss da vi bygde begge barnehagene våre at vi ikke skulle ha standardbygg. Man bygger bare ikke et hus. Her er alt tilrettelagt med en hensikt i forhold til hva som er bra for barna, forteller hun engasjert.

Det er helt tydelig at dette er et sted hun er stolt av og at ideen bak basebarnehagene står sentralt i hvordan de jobber her.

Engasjert eier. Therese Børke elsker jobben sin og ser fram til at mer fokus på pedagogikk og fag vil øke kvaliteten i barnehagen. Foto: Anniken Tangerud

– Vi brenner for at alle barn, uansett alder og utvikling, skal få muligheten til å være sammen. Her er hverdagen og organiseringen slik at ungene får stor medbestemmelse og valgfrihet i forhold til aktiviteter, venner og lek, forklarer hun.

Det tilfeldige og aktuelle har stor plass i hverdagen hos Mormors Have og Langekjenntunet. Her får barna lov til å komme med ønsker og innspill – noe som gjør at de voksne må være innstilt på å ta hensyn til barnas behov for frihet og spontanitet. Samtidig har de mange spennende aktivitetsrom som er åpne i frileikperiodene fordi de mener barna lærer best når de kan velge ut fra egne behov og ønsker og hvilket rom de vil leke i. Barnehagene har blant annet sanserom, gymrom, bibliotek, dramarom, familierom og byggeplass.

Som skapt for å friste til leik og kreativitet.

Foto: Maria Vatne

– Vi tror at et barns utvikling og læring best foregår gjennom friheten til å ta egne valg og gjennom leken. Det gir barna en solid plattform for morgendagen. Det er jo her vi skaper fremtiden, understreker Therese.

– Gjennom samhandling og veiledning av voksne lærer barn å forholde seg til verden og hverandre. De lærer seg ulike sosiale ferdigheter i samspill med andre, både i her-og-nå situasjoner og i mer planlagte aktiviteter tilrettelagt for barnas alder og utvikling. Ungene skal få holde på med ting de liker. Jeg tror det er da læring skjer mest og best, sier hun.
Therese mener de viktigste årene i et barns liv er de fem første.

– Hvordan du takler alt du opplever senere i livet dannes i barnehagealder. Da er det superviktig med best mulige ansatte som tar barndommen og barna på alvor – på deres premisser.

Med den nye barnehagereformen som regjeringen nå legger opp til blir dette enda tydeligere for de som jobber i Langekjenntunet og Mormors Have. Da blir det flere pedagoger i barnehagen og Therese og de andre ansatte er klare for å tenke utenfor boksen for å få det slik de vil – med barna i førersetet.

– Med 50% barnehagelærere, som pedagogene nå heter, innen 2020 vil vi ha 8-10 pedagoger i hver av de to barnehagene våre og da må vi bruke de på best mulig måte, forteller Therese og smiler.

Obs. Forskning pågår. Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage har etablert Skautrollet Vitenbase – en helt egen og unik arena for lek, forskning, natur, undring og vitenskap. Foto: Maria Vatne.

– Barnets individuelle behov settes enda mer i fokus og barnehagelærerne får brukt sine evner og preferanseområder i samspill med barn i en større grad enn før. De får en tilrettelagt hverdag i forhold til sin identitet og dette er jo også noe barnehagelærerne er utdannet til å se og tilpasse.
Fortsatt fokus i den nye pedagogiske tilværelsen er miksen av grunnsteinene lek, mestring, trygghet, kjærlighet og omsorg.
Dette er helt klart noe Therese gleder seg til – og noe annet hun gleder seg til er barnehagestarten til høsten.

– Ja. Her er det fortsatt noen plasser igjen, så det er bare å ta kontakt, avslutter hun varmt.

Du kan lese mer om Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage på: www.langekjenntunet.no og www.mormorshave.no

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg