Barn testet ny teknologi på USNexpo

KUL KLATREVEGG: Sandra Aakervik har ledet bachelorgruppen Get A Grip, med en klatrevegg som registrerer hvilke grep klatreren velger. Foto: Jan-Henrik Kulberg

Barnehagebarn var invitert til campus Kongsberg, som arrangerte sin første USNexpo tirsdag 28. mai, sammen med campusene i Vestfold og Porsgrunn.

Tekst: Jan-Henrik Kulberg 

Klatreveggen Get A Grip var nok aller mest spennende. Her kunne barna klatre ved hjelp av lysende klatregrep.

– Grepene er koblet til sensorer som registrerer klatreruten, forteller gruppeleder Sandra Aakervik.

Gruppen består av studenter fra bachelorprogrammene dataingeniør, elektroingeniør og maskiningeniør på campus Kongsberg.

– Vi har laget en klatrevegg som registrerer berøring, og som kan regne ut kreftene som du bruker på grepene. Hvis du tar på klatregrepet slukker lyset, og da kan du spille whack-a-mole. Vi har også laget et system som kan anbefale hvilket grep du bør bruke neste gang.

– Det har vært veldig gøy ha dette som bachelorprosjekt. Vi har jo nesten fått lov til å leke gründere, sier Aakervik. 

Gruppen hennes har jobbet på oppdrag fra bedriften Bolder.

Smart blodtrykksmåler

En annen gruppe har jobbet på oppdrag fra Sintef, med videreutvikling av en smart blodtrykksmåler som kan måle blodtrykket kontinuerlig.

– Pasienter som sliter med blodtrykket må ofte gå med en sånn som blåser seg opp rundt armen en gang i timen, gjennom et døgn eller to. Det er ikke ideelt for målingene, og heller ikke behagelig. Vi har derfor jobbet med å videreutvikle en ny måte å måle blodtrykket på, sier Martin Larsen.

Han er krav- og testansvarlig i gruppen “HyperSension”.

Utfordringen med den nye måleren har vært at den også registrerer bevegelser i kroppen. Larsen sier de har jobbet med to bølgelengder, som kan måle på forskjellig dybde i huden. Dermed kan måleren lettere skille mellom det som er naturlig bevegelse i kroppen, og selve blodtrykket som jo er det som skal måles.

HELSETEKNOLOGI: Martin Larsen og tre andre ingeniørstudenter på Kongsberg har jobbet med videreutvikling av en ny type blodtrykksmåler, på oppdrag av Sintef. Foto: Jan-Henrik Kulberg.

Oppdragsgivere fra næringslivet

12 grupper med ingeniørstudenter på Kongsberg viste frem oppfinnelser, produkter og løsninger som de har jobbet med i avgangsprosjektene sine. Alle har hatt oppdragsgivere fra industri og næringsliv.

En jury fra Kongsberg-industrien og en jury fra Nito vurderte alle prosjektene, og gikk fra stand til stand sammen med publikum. Her var også klasser fra videregående skoler i Buskerud, og barnehager på Kongsberg. Det var stappfullt i vrimleområdet midt i Krona (campus Kongsberg.

Publikum kunne også levere inn sine forslag til beste prosjekt. De kunne også gå på foredrag med USNs fagansatte, blant annet om kompositt, som er en spennende satsing på campus Kongsberg

USNexpo på tre campuser

Den store teknologimessen USNexpo har en lang historie på campus Vestfold. I fjor kom den til campus Porsgrunn og i år stod også Kongsberg for tur. Dermed arrangeres nå USNexpo på alle tre campusene med ingeniørutdanninger, samtidig.

 

3600.no

Se alle innlegg