ForfatterBjørn Isaksen

Sjekker hvilepulsen på Kongsberg

Hanna Sundling og Benjamin Holter har fått sommerjobben de ønsket seg. Nå skal 16-åringene sørge for at 3600.no leverer lokale godsaker – også i fellesferien...

Vi Bryr Vårs – nettverket

Her kan du se hvem som bidrar og tar samfunnsansvar i Kongsberg gjennom «Vi Bryr Vårs». Det er alltid plass til flere. Vi presenterer Kongsberg-ambassadørene...

Smaken av BadAss

Lørdag 10. mars, 2018, lanseres et nytt øl i Kongsberg: Snowstock´s Badass – Passionate Pale. – Målet var å lage et øl som er fruktig, ungdommelig og...