Arkitektur og bygninger: Storgata 19

Kongsberg har utrolig mange spennende bygninger og gårdsrom som har preget byens arkitektur og landskap.

I en artikkelserie fremover nå vil vi ta for oss flere av disse og presentere de slik de var og er den dag i dag.

Serien er basert på boken Byen Vår. Om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg av Per Sunmann. Gjengitt etter tillatelse av forfatteren.

I dag skal vi se nærmere på en bygning du nok har gått forbi utallige ganger i bybildet.

Storgata 19 – Sagforvalter Køpps Gård / Steffensengården

Slik så bygget ut i 1982. Faksimile Byen vår : om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg av Per Sunmann, 1982

KONSTRUKSJON:

2-etasjes laftet tømmergård, vertikalt panel. I 1. etg. butikklokaler trolig siden 1860-årene. Hovedbygget senere påbygget mot nord.

HISTORIKK:

Med sikkerhet vites at Nicolai Bernhard Køpp eide gården i 1777. I 1782 overdro han den til sin sønn, sagforvalter Johannes Nicolaisen Køpp. Ifølge folketellingen for 1801 bodde han da her sammen med sine tre ugifte søstre, Anne (62 år), Johanne (42 år) og Antonette (47 år), samt to tjenestefolk, Christopher Christophersen (20 år) og Ane Nielsdatter (24 år), begge ugifte.

(Trolig eide en Erland Hermansen Møller gården allerede i 1698).

Sagforvalter Køpp, som i 1801 var 45 år gammel, må senere ha giftet seg. I 1836 overdro nemlig hans enke Karen Køpp gården til kaptein og kompanisjef Christian Hans Holmboe Fleischer). Fleischer var født i Våler 1790 – var landkadett 1904-10, sekondløytnant 1810, premierløytnant 1817 og kaptein 1829. I årene 1935-38 var han sjef for Sandsvær Compagnie og i 1838-54 for Rollaug Compagnie, med bopel i denne gården. Han ledet arbeidet med veilanlegg i Numedalsområdet, deriblant Meheiaveien i 1839. En minnestøtte over ham og Meheiaveien er reist i Saggrenda. I 1811 ble han for første gang gift med Kristine Svendsen (1789-1813) og i 1813 en annen gang med Johanne Marie Seeberg (1786-1869). De fikk fem barn. Kaptein Fleischer døde 22. mai, 1854 på Kongsberg.

I 1856 beskrives eiendommen som en «Gaard med Tomt og tilliggende Løkke og Frugthauge beliggende i Egermogaden (den nåværende Storgata) paa dennes vestre Side, grændser i nord til forrige G. No. i vest til Nymoens 1ste Baggade (den nåværende Nymoens Skrågate) fra Egermogaden og i syd til Egermoens 1ste Tverrgade (den nåværende 17. mai gate).

Bakgården i 1982. Faksimile Byen vår : om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg av Per Sunmann, 1982

Gården inneholdt den gang 7 værelser og kjøkken og hadde 8 fag vinduer og 7 kakkelovner. Fleischers enke med umyndige arvinger solgte derpå gården til hotellvert J. Christiansen (herberger i Hotel des Mines på Åkern). Hans enke Ingeborg Johanne Christiansen solgte den videre til Niels K. Lunde fra Eiker og Lauritz Spæren.

Faksimile Byen vår : om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg av Per Sunmann, 1982

I 1880 overdro Spæren gården i sin helhet til samlagsbestyrer Niels K. Lunde. Fra 1892 hadde Kongsberg Samlag for Brændevinshandel sitt utsalg med tilhørende skjenkestue her, og fra 1898 Kongsberg Aktiesamlag.

Gården ble i 1893 solgt til Anton Chr. Steffensen som lot den bygge på. Senere ble eiendommen eiet av hans hustru, Karoline Mathilde Steffensen, og etter henne av barna Alma, Sigrunn, Reidar og Trygve Steffensen.

Fra 1974 var den i Gerd Bryns eie. Den hadde da – under den tiden vår kildes bok kom ut (1982) vært i samme slekts eie i mer enn hundre år (1879).

Gården, som på åttitallet, gjennomgikk en restaurering, har gjennom skiftende tider beholdt mye av sitt særpreg eksteriørmessig.

I dag holder butikken Skin & Tonic til på adressen.

Juli, 2018. Skjermdump Google Street View
Desember, 2017. Juli, 2018. Skjermdump Google Street View

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg