Arkitektur og bygninger: Rektorboligen på Tråkka

1964. Widerøe Flyfoto

Den ærverdige skolebygningen på Tråkka har en spennende historie bak seg.

Ved Nymoens Torg på Tråkka ligger det i dag tre vakre bygninger i tre.

«Rektorboligen», som er den bygningen som ligger ut mot Tinius Olsens gate, er den eldste av de tre og man antar at den ble bygget en gang på midten av 1700-tallet som en embetsbolig.

Boligen ble bygget som et 2-etasjes laftet tømmerhus med stående panel og avvamlede gavlspisser, og nevnes i en branntakstprotokoll fra 1767. Da var det justisråd Bentsen og hustru Sophie som eide boligen.

I 1819 skiftet boligen eiere flere ganger og til og med svenskekongen Kong Carl III Johan eide den i noen måneder. Et av klasserommene i andre etasje ble også kalt «Carl Johan-salen». I desember 1819, ble den overtatt av en feltkommiær E. Sundell.

Faksimile fra Sunmanns bok

Kongsberg Middelskole / Den offentlige Skole

Etter å ha ligget nede noen år, ble Kongsberg Middelskole gjenopprettet i 1824 og  Kongsberg skolekasse kjøpte da bygningen av det svenske krigskommisariatet.

Det ble innredet undervisningslokaler i første etasje og bolig for overlærer og adjunkt i andre etasje. Det er denne ordningen som har gitt navnet «Rektorboligen».

Den 9. november 1824 ble Kongsberg Middelskole åpnet med 20 elever. Den 10. januar 1825 ble Mauritz Christopher Hansen utnevnt til bestyrer for skolen og han flyttet inn i boligen som var i skolebygget.

Faksimile fra Kongsberg : billeder og oplysninger / N. G. Berg, 1914. Hva som har skjedd med den vakre portdøren inn mot skolegården, kan man undre seg? Her ser man rektorboligen før den fikk tilbake sitt valmede tak.
Faksimile fra Kongsberg høyere skoles historie, Biseth, Inger Tellefsen, 1965.

Aktiviteten ved skolen vokste og behovet for mer plass ble påtrengende. I 1871 ble den bygningen som ble kalt sløydsalen tatt i bruk, den gang som gymnastikksal. (Dette er den lave bygningen mot 17. mai gata som i dag huser en dagligvarebutikk).

Denne bygningen ble senere sløydsal, men i 1926 ble den igjen tatt i bruk som gymnastikksal. Sløydsalen ble da innredet i skolen uthus, som nå er revet. Uthuset stod der det gamle biblioteket/Magazinet til Grand Hotel ligger nå.

Den store skolebygningen som ligger mot 17. mai. gata / Chr. Augusts gate ble bygd i 1874 etter arkitekt Thrap-Meyers utkast. For å gi plass til pikeklasser ble denne bygningen utvidet mot nord i 1887.

Faksimile fra Kongsberg : billeder og oplysninger / N. G. Berg, 1914
Faksimile fra Kongsberg høyere skoles historie, Biseth, Inger Tellefsen, 1965.

I 1952 ble det gjennomført en omfattende oppussing av rektorboligen. Blant annet fikk bygningen tilbake det opprinnelige valmtaket, som var blitt fjernet ved ombyggingen i 1874.

Kongsberg Middelskole holdt til i disse bygningene helt fram til Kongsberg Videregående skole på Glabak stod ferdig i april 1970.

I tillegg bodde undertegnedes bestefar og bestemor i andre etasje i en lengre periode (Ole Kristoffer Bjerke og Aslaug Bjerke, født Halling), så mangt et godt minne fra barndommen stammer herfra. Ikke minst lyden av svaler om sommeren.

Den vakre rokokkodøren

Faksimile Sunmanns bok

En detalj ved rektorboligen som må nevnes spesielt er den vakre inngangsdøren mot skolegården.

Vi vet ikke hvem som har lagd denne rokokkodøren, men Per Sunmann mener det kanskje kan være treskjæreren Hendrich Bech, som var sentral når det gjaldt innredningen av Kongsberg kirke.

Den rikt utformede rokokkodøren med overlysvindu inndelt ved radiære sprosser har en vakker rocaille på toppen.

Slik så døren ut i desember, 2018.

Nyere tid

Fra 1994 til 2005 stod bygget tomt. I 2004 kjøpte GT Eiendom og Terje Hotvedt eiendommen av Kongsberg Kommune.

Etter en omfattende restaurering drives nå blant annet Peppes Pizza i første etasje.

1951. Widerøe Flyfoto
1952. Widerøe Flyfoto
1952. Widerøe Flyfoto
1952. Widerøe Flyfoto
1961. Widerøe Flyfoto
1961. Widerøe Flyfoto

 

1964. Widerøe Flyfoto
1970. Widerøe Flyfoto
1970. Widerøe Flyfoto
2017. Google Street View. Skjermdump

Kilder: «Da klokken klang -» : kort historikk om gamle skoler og skolesteder i Kongsberg kommune gjennom 360 år. Per Sunmann, 1990. Byen vår : om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg, Per Sunmann, 1982. Kongsberg : billeder og oplysninger / N. G. Berg, 1914. Kongsberg høyere skoles historie, Biseth, Inger Tellefsen, 1965.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg