Arkitektur og bygninger: Myntgata 1

Kongsberg har utrolig mange spennende bygninger og gårdsrom som har preget byens arkitektur og landskap.

I en artikkelserie fremover nå vil vi ta for oss flere av disse og presentere de slik de var og er den dag i dag.

Serien er basert på boken Byen Vår. Om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg av Per Sunmann. Gjengitt etter tillatelse av forfatteren.

I dag skal vi se nærmere på to bygninger du nok har gått forbi utallige ganger i bybildet.

Myntgata 1 – Myntmestergården

I juli 1843 tegnet Jonas Nicolai Prahm dette motivet, som viser myntmestergården med et mansardtak. Faksimile

Rett ved Nybrua finner du Myntmestergården. Adressen er Myntgata 1.

KONSTRUKSJON:
2 etasjes laftet tømmerhus – 17,8 meter Iangt og 12,7 meter bredt, med vertikalt panel. Opprinnelig hadde gården mansardtak, men senere fikk den sitt nåværende saltak.

Forøvrig gjennomgikk den adskillige forandringer som f.eks. i 1888-90 – noe som bidro til helt å ødelegge det gamle, opprinnelige preget.

HISTORIKK:
Gården ble bygget etter at det i 1718 ble bevilget 4036 riksdaler til ombygging av myntinnretningen på Kongsberg.

Verkstedbygningene ble også bygget om og mange av de gamle husene ble revet og nye ble bygget. Kun den gamle smiebygningen, som er fra 1691, eksisterer fortsatt.

Myntmestergården er fredet – sammen med smia og Myntverksbygningen i stein/tegl fra 1842. Bygningene knyttet til disse virksomhetene utgjør i dag et
svært viktig historisk bygningsmiljø på Kongsberg.

Foruten å ha tjent som bolig for myntmesteren, ble også deler av Mynthuset (hovedbygningen) leid ut.

Således hadde Statens Skogskole sine lokaler her i årene 1901-07. I nyere tid hadde statslege Carl Olaf Rogstad Fodstad bodd her, samt noen av Den Kongelige Mynts høyere funksjonærer. I 1980-åra og til moderne tid ble bygningen i sin helhet benyttet til kontorer for Den Kongelige Mynt, og de her her blant annet hadde sitt medaljekontor.

I dag eies eiendommen av Bergverksmuseet.

Ukjent år. Mittet et Co
1953. Mittet et Co
1982. Faksimile
9. august, 2018. Foto: Anniken Tangerud
9. august, 2018. Foto: Anniken Tangerud
Smia, som du ser i bakgrunnen i dette bildet fra 1982, er . Faksimile
Smia anno 9. august, 2018. Foto: Anniken Tangerud
Smia anno 9. august, 2018. Foto: Anniken Tangerud

Kilde: Byen vår : om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg av Per Sunmann, 1982. Bergverksmuseet. 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg