Arkitektur og bygninger: Kunstfettkokeriet

Foto: Bjørn Isaksen

Kongsberg har utrolig mange spennende bygninger og gårdsrom som har preget byens arkitektur og landskap.

I en artikkelserie fremover nå vil vi ta for oss flere av disse og presentere de slik de var og er den dag i dag.

Serien er basert på boken Byen Vår. Om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg av Per Sunmann. Gjengitt etter tillatelse av forfatteren.

I dag skal vi se nærmere på en bygning du kanskje har gått forbi utallige ganger i bybildet.

Kunstfettkokeriet / Klengstua

Slik så det ut i 1982. Faksimile fra Byen vår : om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg, Per Sunmann, 1982. Kongsberg Handelsstands Forening, 1970-1995.

I Boecksgate 5 finner du en godt bevart bygningsmasse fra omkring 1700 hvor denne bygningen ble oppført.

De mange «kunstene» oppe i Gruveåsen trengte store mengder smørefett for å kunne fungere tilfredsstillende. Omkring 1700 lot Kongsberg Sølvverk bygge dette lille kunstfettkokeriet.

Kokeriet lagde smørefett til de tekniske innretningene som ble brukt i gruvedrifta.

Etter at disse vannkraftmaskinene ble satt ut av drift og erstatte av andre maskiner som produserte kraft, ble denne bygningen på sett og vis overflødig.

Bygningen ble derfor ominnredet til en klengstue like etter 1900, og målet med denne ominnredningen var antakelig å skaffe frø til kulturarbeider i de store Sølvverksskogene, som hadde vært hardt drevet siden gruvedrifta kom i gang på første halvdel av 1600-tallet.

Ved hjelp av varme modnet man her gran- og furukongler og arbeidet med kongleklenging.

Skogselskapet leide også dette anlegget til skogfrøproduksjon en del sesonger tidlig på 1900-tallet. Konglesankinga og klenginga ble for øvrig praksisoppgaver for skogskoleelevene på Kongsberg.

Bygningen er utført i en etasje med kvitkalkete murvegger, men med røste av tre. Over det forholdsvis bratte, krumsteinstekkete saltaket rager ei høy pipe.

Bygningen er altså over 200 år gammel. Foto: mobilbilde Anniken Tangerud tatt i 2017.

Kilde: Digitalmuseum.no og Byen vår : om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg, Per Sunmann, 1982. Kongsberg Handelsstands Forening, 1970-1995. 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg