Arkitektur og bygninger: Thornes vei 5

Kongsberg har utrolig mange spennende bygninger og gårdsrom som har preget byens arkitektur og landskap.

I en artikkelserie fremover nå vil vi ta for oss flere av disse og presentere de slik de var og er den dag i dag.

Serien er basert på boken Byen Vår. Om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg av Per Sunmann. Gjengitt etter tillatelse av forfatteren.

I dag har vi kommet til Rolf Hansen-huset i Thornes vei 5 (tidligere Numedalsveien 3).

I Thornes vei 5 (tidligere Numedalsveien 3) finner du et vernet hus hvor den kjente keramikeren Rolf Hansen hadde sitt verksted.

Det sies bygningen var opprinnelig et «kongelig» snekkerverksted for Kongsberg Sølvverk.

Kart 1884

Et kart fra 1849 viser at kullebunnstigerboligen lå umiddelbart nordøst for snekkerverkstedet, nederst i Kullebunnbakken. I flukt med snekkerverkstedet – i østlig retning – lå materialhuset. Foran disse husene gikk adkomstveien nordøstover. Denne hadde opprinnelig navnet Stadskullebunnen [som senere skiftet navn til Numedalsveien, og i moderne tid Thornes vei, red.anm.].

Et annet kart fra 1878 viser at snekkerverkstedet nå er tatt i bruk som ny bolig for kullebunnstigeren. Den gamle ved foten av Kullebunnbakken var da formodentlig revet.

Omtrent der materialhuset fra 1849 lå ligger nå det nye snekkerverkstedet. Man arbeidet nå med planene om en ny vei som skulle erstatte den gamle (Stadskullebunnen).

Denne ville komme til å ligge på sydsiden av den nye kullebunnstigerboligen og det nye snekkerverkstedet. Uthusbygninger, som inneholdt bryggerhus, vedskur, lokum, fjøs og låve, lå nå i veien for den prosjekterte nye veien, og måtte før eller senere flyttes.

Et tredje kart fra 1891 viser nå at veien over Stadskullebunnen nå er realisert. Alle uthusbygningene som var tegnet inn på kartet fra 1878, er nå fjernet og erstattet av nye, i flukt med kullebunnstigerboligen og på snekkerverkstedets plass.

Utsnitt kart fra 1904.
Kilde: Nasjonalbiblioteket
Kilde: Nasjonalbiblioteket
1901. Kilde: Nasjonalbiblioteket
1952. Kilde: Nasjonalbiblioteket

I 1925 laget arkitekt Alf Bugge et forslag til ombygging av snekkerverkstedet til ny prestebolig for Kongsberg. Planene ble aldri realisert, og huset var i bruk som snekkerverksted for sølvverket frem til nedleggelsen i 1957.

Gården ble senere overtatt av keramiker Rolf Hansen, som her innrettet såvel bolig som verksted og utsalg. I forbindelse med denne overtakelsen ble huset pånytt flyttet en huslengde mot øst og en husbredde mot syd.

I 2018 ble huset solgt igjen og står nå overfor en spennende renovering.

2. juli, 2018. Mobilbilde: Anniken Tangerud

Kilder: Byen vår : om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg av Sunmann, Per. 1982Nasjonalbiblioteket

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg