Alltid beredt! Sandsværspeiderne er klare for landsleir i Bodø

Pakket og klare for avreise

22 timer i buss tas på strak arm.

Tekst og foto: Torbjørn Haugen

Torsdag ettermiddag (29. juni, 2017) reiste en gruppe spente speidere fra 1. Sandsvær Speidergruppe til Bodø for å delta på årets store landsleir i regi av Norges speiderforbund.

9000 deltagere fra 30 land.

Landsleiren arrangeres hvert fjerde år og er denne gangen lagt til Rønvikjordene i Bodø fra 1. – 8. Juli.

Sammen med rundt 9000 speider, fra 30 land rundt om i verden, er det duket for en uke med friluftsliv, vennskap, forventninger, samarbeid og opphevelser for Sandsværspeiderne.

De får møte andre speidere fra andre land og kulturer i et stort fellesskap. «Helt vilt» er valgt som undertittel på leiren. Årets landsleir ønsker å gi speiderne flotte opplevelser med midnattssol og nordnorsk natur, og at de skal få oppleve aktiviteter utenom det vanlige.

50 aktive medlemmer i Kongsberg.

1. Sandsvær speidergruppe teller i dag ca 50 medlemmer. Medlemmene møtes annenhver uke gjennom hele året. Noen ganger også oftere om patruljene ønsker og føler behov for det. Aldersfordelingen på speiderne er fra 2.- til 10. klasse, pluss noen litt eldre.

Allsidige og sunne aktiviteter – noe for alle.

Det å være speider innebærer et stort mangfold av aktiviteter og opphevelser. Blant aktivitetene til Sandsværspeiderne kan nevnes hyttetur til egen hytte på Bjørndalssetra, påskeleir på Møsvatn, pinseleir på Atrå i Tinn kommune, kanopadling, snøhuleturer, overnatting på loppelageret, overnatting i tretopptelt og Jota/Joti weekend (Jamboree on the Air/Jamboree on the Internet), hvor speidere samles rundt radioapparater og datamaskiner for å møte andre speidere fra hele verden. I tillegg arrangeres det kretsleirer og gruppeleirer.

Tilbudet er med andre ord både mangfoldig, meningsfylt og lærerikt.

Speiderleder Helene Lunden Hjallen gleder seg til leiren. Foto: Torbjørn Haugen

– Vi ønsker gjennom våre aktiviteter å bidra til å utvikle barn og unge til selvstendighet og til å ta aktivt samfunnsansvar. Vi forsøker å gjøre dette gjennom gode verdier og læring gjennom egne handlinger, forklarer speiderleder Helene Lunden Hjallen.

Helene forteller videre at terskelen for å bli speider er lav.

– Her er det plass til alle. Uansett hvilke kunnskaper og forutsetninger man innehar. Våre aktiviteter tilpasses behovene til hver enkelt speider.

Avhengig av dugnad og støtte.

Som så mange andre lag og foreninger, er også Sandsværspeiderne avhengig av dugnad og støtte. Det årlige loppemarkedet er en stor og viktig inntektskilde. Da stiller speiderne, speiderlederne, foreldre og besteforeldre opp og gjør en stor innsats.

Dugnadsånden er sterk i speideren. Foto: Torbjørn Haugen

Helene Lunden Hjallen understreker viktigheten av inntektene fra loppemarkedet:

– Pengene bidrar til at det er forholdsvis rimelig rent økonomisk å være speider sett i forhold til mange andre fritidsaktiviteter for barn og ung. Dessuten har loppemarkedet en miljøgevinst med tanke på gjenbruk. De unge speiderne bevisstgjøres og lærer mye ved aktiv deltagelse, planlegging og gjennomføring. Loppemarked er miljøarbeid i praksis. Årets loppemarked som ble arrangert for kort tid siden innbrakte rundt 100.000 kroner. 

Ønsker du å vite mer om det å være speider, kan du lese om dette på: www.speiding.no

Vi ønsker god tur til Bodø og landsleiren!

3600.no

Se alle innlegg