Ærlig talt: Veslemøy Fjerdingstad

«Æ drømmer at vi får en vår der undertrøkkinga på jorda stanser, ei ny tid kommer sjøl om fjellan står og det blir like fint å jobbe som å danse».

Vi har stilt noen spørsmål kanskje du også ønsker svar på. I dag møter vi Veslemøy Fjerdingstad fra Rødt.

Ærlig talt: Veslemøy Fjerdingstad

Hva er det aller beste med å bo i Kongsberg?

– Småbypreget og nærheten til folk.

Hvem ser du mest opp til i Kongsberg – og hvorfor? (Kan godt være en historisk person)

– Foreldra mine, som var rause, inkluderende og spennende personer. Av dem fikk jeg en kulturell og menneskelig ballast som jeg har kunnet øse av opp gjennom livet.

Hvis du fikk 500 millioner til å utvikle byen vår – Hvilket tiltak ville du brukt pengene på?

–  Vedlikehold av kommunale bygg. Styrke trafikksikkerheten. Styrke barnas oppvekstvilkår, spesielt de med læringsutfordringer. Gi en verdig eldreomsorg med bedre bemanning og kulturtilbud.

Hvis du skulle guide en gruppe turister i Kongsberg – hva ville du vist fram først?

– Historiske steder som Kirketorget med Bergseminaret og kirka, Korpemoen, Treatrumsgata og andre steder som har beholdt den gamle trehusbebyggelsen.

Hva har du mest lyst til å forandre i byen vår de neste fire årene?

–  Bedre oppvekstsforholda i kommunen ved å øke lærertettheten på skolen, bedre forholda for barn med læringsutfordringer, gi et kulturskoletibud til flere både i skole/barnehage og som elever i Kulturskolen. Stoppe den uhemma fortettingspolitikken som er i ferd med å ødelegge småbypreget i mange områder. Bevare «grønne lunger» og verne om matjorda. Bevare løkkelandskapet og stanse nedbygginga av naturområder utenom bysentrum. Styrke helse- og omsorgstilbudet med bedre bemanning, flere sjukehjemsplasser og opptrapping av rehabiliteringsplasser. Jobbe for å få en oppegående psykologtjeneste. Jobbe for at mennesker med diagnoser som bl.a ME skal få tilfredsstillende tilbud. Innføre en sosial boligpolitikk og tenke miljøvern i forhold til drift både i kommunale bygg og enkeltboliger.

Hvis du ser tilbake – hva er du mest stolt av å ha fått til?

– Å markere meg mot at Kongsberg baserer seg på våpenindustrien. Håper at det på sikt blir slik at den teknologiske kompetansen som finnes på Kongsberg kan brukes for å lage foregangsbedrifter inn alternativ energi. Jeg er stolt over å tørre å «synge ut»!

Har du en drøm du ikke har valgt å følge? I så fall, hvorfor ikke?

– Egentlig ikke! Den drømmen jeg har, med en verden med likeverdige forhold for menneskene, uten krig, sult og utbytting, er noe jeg kjemper for hele tida. Jeg vil si det med Sverre Kjeldsberg: «Æ drømmer at vi får en vår der undertrøkkinga på jorda stanser, ei ny tid kommer sjøl om fjellan står og det blir like fint å jobbe som å danse».

Hva er du mest redd for?

– Utvikling av rasistiske holdninger og intoleranse.

Hva er ditt beste minne?

– Mine beste minner er å være i nære relasjoner med folk og oppleve energien. Konserter, kulturelle møteplasser, å få synge for og med noen i en barnehage, skole, sjukehjem osv. gir denne energien.

Hvis du måtte velge et annet politisk parti – hvilket ville du valgt?

– Må jeg velge et annet? Nei, det er absolutt uaktuelt!

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg