Ærlig talt: Kjell Gunnar Hoff

Drømte om å bli profesjonell jazzmusiker.

Vi har stilt noen spørsmål kanskje du også ønsker svar på. I dag møter vi Kjell Gunnar Hoff fra Kongsberglista.

Ærlig talt: Kjell Gunnar Hoff

Hva er det aller beste med å bo i Kongsberg?

– Småbyens kvaliteter og historiske sus, omkranset av flott natur til glede sommer, vår høst og vinter – og den sentrale plassering i forhold til hovedstad og kyst.

Hvem ser du mest opp til i Kongsberg – og hvorfor? (Kan godt være en historisk person)

– Poul Steenstrup, industribygger og Eidsvollsmann. Siden det er en ordførerkandidat som svarer, kunne jeg også nevne tidligere ordfører, Omar Evju (A).

Hvis du fikk 500 millioner til å utvikle byen vår – Hvilket tiltak ville du brukt pengene på?

Tolker dette som i hovedsak infrastruktur: Jeg ville ha bygget elveparker langs Lågen, lage ny sykkel- og gangbro mellom Skavanger og nedre del av Bevergrenda, lage flotte informasjonsmontre ved veiene inn til byen, avsette kr 100 mill. til infrastrukturtiltak i Hvittingfoss, Efteløt, Heistadmoen (noe øremerket til infrastruktur for videre boligutvikling) og Jondalen, som skal brukes iht. beboernes ønsker. Opprustning av Idrettsparken.  I tillegg ville jeg ha gitt en del midler til det frivillige arbeidet, både det kulturelle, idretten og de som arbeider med mennesker som kan ha det vanskelig med å takle hverdagen

Hvis du skulle guide en gruppe turister i Kongsberg – hva ville du vist fram først?

– Kirketorget, siden det også ville gi en introduksjon til Sølvverkstiden.

Hva har du mest lyst til å forandre i byen vår de neste fire årene?

– Siden jeg har nevnt infrastruktur og mer håndfaste ting ovenfor, nevner jeg her noen immaterielle forhold: Større åpenhet og grundigere saksutredninger  i de politiske beslutningene, sterkere medbestemmelse gjennom opprettelse av bydels- og bygdeutvalg, et sterkt fokus på helse- og omsorgstilbudene, både for å bedre tilbudet og øke motivasjonen hos de ansatte.

Hvis du ser tilbake – hva er du mest stolt av å ha fått til?

– Å ha bidratt i oppbyggingen og utviklingen av Kongsberg Jazzfestival.

Har du en drøm du ikke har valgt å følge? I så fall, hvorfor ikke?

– Profesjonell jazzmusiker. For usikkert økonomisk, heller ikke flink til å øve!

Hva er du mest redd for?

– I dagens situasjon: Konsekvensene for Europa det som nå ser ut til å bli en folkevandring.

Hva er ditt beste minne?

– Å ha blitt far.

Hvis du måtte velge et annet politisk parti – hvilket ville du valgt?

– I dagens situasjon er jeg usikker, men har tidligere stemt Høyre, Venstre og Senterpartiet.

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg