Ærlig talt: Kari Anne Sand

 – Jeg har fått det jeg har drømt om og mer til, sier Kari Anne Sand

Vi har stilt noen spørsmål kanskje du også ønsker svar på. I dag møter vi Senterpartiets Kari Anne Sand.

Ærlig talt: Kari Anne Sand

Hva er det aller beste med å bo i Kongsberg?

– Det er en god kommune å bo i. Den har mange kvaliteter: flott kulturlandskap, jord/skogbruk, friluftsmuligheter. Gode innbyggertjenester. Hyggelige innbyggere. Trivelig småbypreg.

Hvem ser du mest opp til i Kongsberg – og hvorfor? (Kan godt være en historisk person)

– Har ikke noe spesielt forbilde i Kongsberg, men stolt av hoppkara, Ruudgutta. De satte kommunen på verdenskartet med flott idrettsinnsats uten å måtte ha oppvarmede haller og stort støtteapparat.

Hvis du fikk 500 millioner til å utvikle byen vår – Hvilket tiltak ville du brukt pengene på?

– Ruste opp bygningsmassen på sykehuset (selv om det ikke er et kommunalt bygg), ny ungdomsskole på Vestsiden, ta vedlikeholdsetterslep på øvrige skoler og institusjoner samt bygge gang/sykkelvei i Jondalen og Bevergrenda. La være å selge kinoen.

Hvis du skulle guide en gruppe turister i Kongsberg – hva ville du vist fram først?

– Ta dem med opp til Korset og vise dem byen, se på gruveåsen og gruvene på vei tilbake til byen.

Hva har du mest lyst til å forandre i byen vår de neste fire årene?

– Få til en sunn kommuneøkonomi. Frykter at kommunens leiekostnader i musikkteateret på KRONA vil koste kommunen dyrt og vil gå på bekostning av viktige innbyggertjenester. Særlig eldreomsorgen. De har måtte tåle litt mange kutt. Dessuten er det viktig å huske at kommunen er mer enn bare byen. Som ordfører vil jeg påse at HELE kommunen tas i bruk i forhold til næring og boligbygging.

Hvis du ser tilbake – hva er du mest stolt av å ha fått til?

– Boligbygging utenfor bysentrum. Sp har hatt et fokus på sykehuset som har vært viktig i forhold til å forhindre den nedbyggingen som enkelte partier har ønsket. I denne saken står Sps lokallag, fylkeslag og sentralt sammen og jobber for et fullverdig lokalsykehus. Det er jeg også stolt av å være en del av. Ellers som parti i opposisjon må en være fornøyd med de små seire. Fornøyd for all matjord i kommunen som er spart for nedbygging.

Har du en drøm du ikke har valgt å følge? I så fall, hvorfor ikke?

– Nei, jeg har fått det jeg har drømt om og mer til.

Hva er du mest redd for?

– Privat må det være at det skal skje noe ille med familie og venner som jeg er glad i. Politisk må det vel være at Høyre/Frp regjeringen blir gjenvalgt ved Stortingsvalget i 2017.

Hva er ditt beste minne?

– Har mange god minner,- vanskelig å velge ut noe spesielt. Men å føde min flotte datter er nok høydepunktet.

Hvis du måtte velge et annet politisk parti – hvilket ville du valgt?

– Da hadde jeg stemt blankt.

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg