Slik skal Kongsbergs eldste kor, Blandakoret på folkemunne, feire jubileumsåret.

Siden Blandakoret feirer 90 år i år er det kanskje lett å tenke at dette må være et traust og sidrumpa kor. Men tvert imot er dette et kor med masse energi, som er klare for å møte den nye tiden og rekruttere nye medlemmer.

Tekst: Siw Torsteinsen

For det er ikke til å stikke under en stol at det kanskje ikke er korsang som fenger ungdommen mest.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med, forteller Kristin Evensen, som fronter denne satsingen entusiastisk.

– Vi forandrer i disse dager hele vår visuelle profil og har en rekke tiltak klare for å møte denne utfordringen. Vi ønsker å vise at det å synge i kor er både gøy, helsebringende og utrolig sosialt.

Kristin har selv vært medlem av koret i 20 år, og sier at det for henne er en fantastisk avkobling å synge i kor.

På bildet: Mona Ledum (leder), Kristin Evensen og Liv Reinholdtsen.   
Foto: Siw Torsteinsen

Et kor med en lang historie

Koret ble i sin tid stiftet av formannen av Arbeiderpartiets Kvinneforening, Josefine Nilsen. Det het da Kongsberg Arbeiderkor og opptakten til dannelsen av koret kom altså fra fagbevegelsen. Under krigen i 1941 ble alt faglig/politisk arbeid forbudt, og for ikke å risikere at koret også måtte innstille, ble navnet forandret til Kongsberg Blandede Kor.

Fram til 1989 var koret tilknyttet Norsk Arbeidersangerforbund, men fra 1. januar 1991 står koret som medlem av Norges Korforbund. Kongsberg Blandede Kor er derfor et åpent kor uten spesiell tilknytning, verken politisk eller livssynsmessig.

(Kilde: Korets nettside)

Mangfold og glede

I dag består koret av kvinner og menn i ulike aldre, og med ulik musikalsk bakgrunn. Det er et kor med lange tradisjoner som setter sin stolthet i høy kvalitet i sine fremførelser.

De må blant annet kunne alt repertoar utenat, så det kan også være utfordrende å synge i koret.

– Ofte tenker jeg at dette kommer aldri til å gå i starten av en produksjon. Som for eksempel første gangen vi skulle gjøre Bohemian Rhapsody, ler Kristin.

– Men så får vi det alltid til, og den har vi nå gjort to ganger, forteller hun.

Full fokus. Foto: Bjørn Isaksen

Selve markeringen av jubileet skal feires i november, i Kongsbergs nye storstue: Musikkteateret.

De har allerede vært på scenen der et par ganger, og det har gitt mersmak.

– Det er en gave å kunne synge der. Det er helt fantastisk, forteller Kristin.

– Alt er tilrettelagt og man kommer til dekket bord. Det er veldig deilig.

– Vi har jo alltid hatt vårkonserten vår på Lågdalsmuseet tidligere, og der har vi trivdes svært godt og hatt stor frihet. Så det er jo en overgang å komme til Musikkteateret både for koret og publikum, men vi gleder oss veldig, medgir korets leder Mona Ledum.

Konserten vil inneholde en blanding av ulike messer, samt nyere innhold som for eksempel Bjørn Eidsvåg og Kurt Nilsen.

– Dette viser bredden i repertoaret vårt. Når jeg får spørsmål om hva vi synger, pleier jeg ofte si at det er alt fra drekkeviser til kjerkemusikk, ler Mona.

Med sangen i sentrum 

Når jeg spør hva det betyr for de å synge i kor betyr for de, er det sangglede, det å få kunne bruke sin musikalitet, miljøet og det gode samholdet i koret de trekker frem.

– Her er alle like, det det samme hva slags bakgrunn eller tittel du har. Her er det sangen som står i sentrum, og det er så befriende, uttrykker Kristin.

– Det handler om mestring, avkobling og det å hente energi.

– Ofte kan jeg være så sliten at jeg tenker at jeg ikke orker å dra på øving, men når jeg kommer hjem så er jeg full av energi, istemmer Mona.

– Vi ønsker å være et inkluderende kor, her er det åpent for alle, og vi tar godt vare på hverandre. Ved jubileum og liknende stiller gjerne koret opp med sang, og er det noen som opplever utfordrende ting så stiller vi opp for hverandre, forteller de to.

«her er det åpent for alle, og vi tar godt vare på hverandre»

Koret drar også på turer, både innenlands og utenlands. Da holder de konserter både utendørs og innendørs og besøker andre kor for inspirasjon.

– Flest turer har det vel blitt til Køge, Kongsbergs vennskapsby, hvor vi har et vennskapskor, forteller Liv Reinholdtsen.

Liv er æresmedlem etter 35 års fartstid i koret, og har vært en aktiv og viktig deltaker i å sikre korets historikk.

Et kor med energi

Forskning viser jo at sang er helsefremmende. Og det som slår meg med møtet av disse damene, er energien de har.

De strutter av stolthet over å ha lang historie og god kvalitet, samtidig som de er klare for å ta koret over i en ny tid med mange nye medlemmer.

– For første gang skal vi nå arrangere en korcafé i samarbeid med Grand den 14. april. Der vil vi ha fremføring, et par gjestesangere og allsang med publikum, forteller de entusiastisk.

Allsang har de fått svært god respons på tidligere, og derfor tenkte de å teste dette på et åpent arrangement.

– Videre vil vi ha åpen øving slik at de som er nysgjerrige på hvordan det er å være med i et kor få komme og se og prate med oss i koret.

– Vi håper disse tiltakene vil være med på å pirre nysgjerrigheten og kanskje senke terskelen noe for å bli med i et kor, sier Kristin.

Dette har i hvert fall pirret nysgjerrigheten til undertegnede.

Jubileumskonserten holder de i Kongsberg Musikkteater den 24. november.

Se koret synge her. Fra en konsert ved Lågdalsmuseet 2017.

 

 

 

 

 

3600.no

Se alle innlegg