830-russen

I Kongsberg har det tidligere vært en tradisjon for å skrive 830 på russedressen, en tradisjon som dessverre har forduftet.

Men hva står egentlig 830 for?

830 er faktisk en av mange betegnelser på det edle metallet sølv.

Sølv kan deles opp i mange forskjellige legeringer, som defineres av forskjellige tall. Disse tallene sier noe som gehalten rent sølv det er i produktet. Gehalt er tysk for innhold, og vil derfor si at tallet viser til varens innhold av rent sølv. Egentlig er dette tallet en promille, for innholdet. Dermed kan man si at om produktet har et nummer på 830 så har det 830/1000 sølv i seg.

830 er ofte det sølvet man bruker i blant annet bestikk. Grunnen til dette er at 830 har en mindre andel rent sølv i seg, noe som gjør det hardere og bedre egnet til blant annet bestikk.

Spørsmålet er, hvorfor pleide kongsbergrussen å skrive dette på dressen sin?

Vel det er vanskelig å finne noen klar kilde eller begrunnelse til dette, men det som ville vært mest sannsynlig er at det betegner russ fra en by som historisk sett er en «sølvby» – med en stolt kobling til Kongsberg sølvverk og funnet som grunnla byen. Sølvet må jo stemples*.

Men hvorfor har russen stoppet med denne tradisjonen?

Dette har vi ikke funnet svaret på. Det vi vet er at det er en flott tradisjon som viser at man kommer fra, ikke bare teknologibyen, men sølvbyen Kongsberg.

Selv om det er en god del år siden tradisjonen tok slutt er det et par ungdommer i årets russe-kull på Kongsberg som prøver å få den opp og gå igjen.

Og spør du foreldrene dine, om de kommer fra Kongsberg, er det en god sjanse for at de hadde dette på deres dresser.

Vi håper dette kan bli en tradisjon igjen, og at vi kan vise hvor stolte vi er av byen vår!

*I Norge er det ved lov fastsatt at sølvsmedvarer har minsteinnhold på 83 vektprosent (det vil si 830 vektpromille) sølv, og slike varer bærer stempel 830 S. Kilde: SNL

3600.no

Se alle innlegg