80 år tilstede for deg

Hjelpekorpset i Kongsberg ble stiftet den 13. februar 1938. Slik skal den spreke 80-åringen feires.

Som landets største frivillige redningsorganisasjon er Norges Røde Kors Hjelpekorps en viktig del av redningstjenesten her i landet.

Avdelingen her i byen ble stiftet i 1938. Under dramatiske omstendigheter.

– Det var selvsagt situasjonen i Europa, med opptrapping til 2. verdenskrig, som var viktig grunnlag for etableringen. Sivilt luftvern sto sentralt. Hjelpekorpset bygget opp en beredskap for å kunne håndtere angrep på Norge og de konsekvenser det kunne få for befolkningen, forklarer primus motor i Kongsberg Røde Kors Hjelpekorps, Jan Storfossen, til 3600.no.

Krigsårene utfordret medlemmene på mange områder. Den nye organisasjonen fikk også tilskudd av mange nye medlemmer. Ikke minst fordi tyskerne forbød speiderbevegelsen.

Mange av de eldre speiderne gikk da over til hjelpekorpset. I 1942 overtok Røde Kors ambulansestasjonen på Sachsen fra speiderne. Dermed ble det også lagt grunnlag for det som skulle bli en viktig fredsaktivitet for hjelpekorpset.

Mot slutten av krigen ble mange av medlemmene involvert i Hjemmestyrkene, og utgjorde grunnstammen i Milorgs sanitet i distriktet.

– Både organisasjonsmessig og utstyrsmessig sto Kongsberg Røde Kors Hjelpekorps ganske bra rustet etter krigen, forteller Storfossen.

Gradvis ble aktiviteten dreid over på sivile oppgaver. Mye av det samme som er viktig i dag: Søk og redning. Knutefjellet var det sentrale utfartsområdet i Kongsberg. Spesielt vinterstid hadde hjelpekorpset mye å gjøre med å ta seg av skadede. Etter hvert som utfarten på Blefjell økte, fulgte hjelpekorpset etter. Beredskapen på Ble ble styrket ved at korpset fikk egen hytte – ambulansestasjon – ved Krøkla på 60-tallet.

I dag er korpsets oppgaver mange og omfattende. 

På Kongsberg bistår hjelpekorpset politiet og ambulansen ved hendelser som leteaksjoner og/eller skade på personell utenfor vei, kommunen med etablering og drift av evakueringsmottak dersom befolkningen må evakueres, som sanitetsvakter på sportsarrangement og i alpinbakken i Kongsberg skisenter og er i beredskap under hele påsken.

Det frivillige arbeidet i Kongsberg Røde Kors Hjelpekorps er med andre ord av stor verdi for hele befolkningen. 

– Jeg føler at Kongsberg Røde Kors Hjelpekorps har hatt betydning for befolkningen gjennom de 80 årene vi har vært her. Vår styrke har vært, og er, at vi har mannskaper som er i stand til å ta seg fram i terrenget og samtidig ha overskudd til å hjelpe andre under krevende forhold. Røde Kors oppgave er å supplere det offentlige hjelpeapparatet – spesielt utenfor vei, understreker Jan.

Saken fortsetter under bildet. 
Du kjenner de igjen på uniformen. Her står Ida Helgesplass og Maiken Tannert og passer på et hopprenn oppe ved Idrettsparken. Foto: Hyunjung Kim

Fritid med mening

Håvard L. Haaberg. Foto: Privat

– For meg handler hjelpekorpset om å være der for de som trenger hjelp, innleder Håvard Larsen Haaberg, operativ leder i Kongsberg Hjelpekorps, til 3600.no.

Håvard har vært medlem i korpset siden 2009. I fjor tok han over rollen som nest kommanderende Operativ Leder da ildsjelen Kenneth Hagen ble syk. I sin rolle som operativ leder har Håvard ansvaret for å sørge for at alt er på stell. Det er Håvard de ringer til om noen trenger hjelp. Telefonen har han med seg 24 timer i døgnet.

– Det er en forpliktelse. Jeg må alltid være tilgjengelig og siden vi får oppdrag også ut over distriktet, kan det bli hektisk til tider, sier Haaberg.

Men det betyr mye for ham å være endel av korpset. 

– Her får jeg bidratt til noe som er større enn meg selv. Det å kunne hjelpe, være med på leteaksjoner og utgjøre en forskjell er veldig meningsfullt, forklarer Haaberg.

At korpset i Kongsberg, som består av rundt 40 medlemmer hvorav 10-12 er veldig aktive, har et veldig godt og sosialt miljø, spiller også en viktig rolle.

– Vi er en god gjeng og vi er et av de største hjelpekorpsene i Buskerud, smiler Håvard stolt.

Saken fortsetter under bildene.

Maiken Tennart og Ida Helgesplass er to av medlemmene i Kongsberg Hjelpekorps. Her er de på vakt under et hoppstevne i Kongsberg. Foto: Hyunjung Kim

I fem år nå har korpset bodd i pappesker mens lokalene på Vestsiden har blitt pusset opp på dugnad fra topp til tå.

– Vi har gjort nesten alt selv, forteller Håvard ivrig og viser oss rundt.

Både taket, veggene, vinduene, kjøkkenet og garasjen har fått en ansiktsoppløfting.

– Det betyr utrolig mye å ha nye lokaler, understreker han.

Det de har vært nødt til å hente inn av profesjonelle håndverktjenester, har de hentet lokalt og det nye gulvet i garasjen for eksempel, er sponset av BMO med et førstehjelpskurs fra korpset i retur.

– Snekkerlinjen på Tinius Olsen har også bidratt masse. Arvid Bagstevold var jo lærer der og samtidig et medlem av korpset, så de har gjort mye her, smiler Håvard.

Tre generasjoner frivillighet

Jan Storfossens far, Jens, og etter hvert mor, Kjellaug, var sentrale i å bygge opp hjelpekorpset i byen. Jan fant også tidlig interessen for korpsaktivitet.

– Det sa seg vel sjøl at jeg ble med. Først i Ungdommens Røde Kors (URK) i 1972 og hjelpekorpset fra 1974. Med unntak av to år med for lite snø, har jeg vært med på påskeberedskapen på Ble i alle år siden, forteller han stolt.

Etterhvert ble også datteren Silje med i korpset

– Jeg legger ikke skjul på at det var stas da også min datter Silje ble en del av påskevakta. Det betyr praktisk talt ubrutt rekke av tre generasjoner Storfossen gjennom 80 år, smiler Jan.

Du legger ned mye tid og energi i korpset, hva motiverer deg til å holde det gående?

– Jeg har aldri sett på meg selv som noen «helgen» som ofrer meg for å hjelpe andre. Motivasjonen har vært en aktivitet som gir meg mye. Først og fremst godt kameratskap og litt utfordrende friluftsliv sommer og vinter. Kan godt si det er et egoistisk utgangspunkt med bivirkning at det hjelper andre, avslutter Storfossen.

Jubileumsfest

13. februar, 2018, fyller altså hjelpekorpset 80 år og det skal selvfølgelig feires med brask og bram.

– Det blir fest i storsalen i lokalene til Røde Kors den 24. februar. Dit har vi invitert gamle og nye medlemmer til middag, dans, mimring, ærespriser og overraskelser, avslutter Håvard og ser frem til å feire den spreke jubilanten.

 

 

 

 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg