7. desember: Såkaka

Foto: Bjørn Isaksen

Frem til jul vil vi hver dag dele en smakebit fra vår spennende kulturhistorie knyttet til norske juletradisjoner. Flere av tradisjonene har også et lokalt tilsnitt.

Tekst: Gry Ljøterud Andersen, Lågdalsmuseet 

Såkaka

Kornet var gudslånet, og arbeid med såkornet ble betraktet som hellig. Nå bøndene kastet såkorn utover åkeren om våren tok de alltid av seg hodeplagget, akkurat som når de entret et kirkerom. På sålaupet kornet var oppbevart i, var det ofte svidd eller risset inn kors som skulle beskytte kornet og gi ekstra grøderikdom.

Om høsten ble kornet høstet, og da ble litt av det siste som ble tatt inn lagt til side og malt for seg selv helt til slutt. Av dette melet ble det på mange gårder bakt ei såkake. Såkaka er rund og kan i form minne om ei julekake, men i tillegg hadde de som oftest ulike former for kors eller magiske symboler. Av disse er ulike former for solsymboler som viste solas gang på himmelen blant de vanligste.

Såkakene ble ikke spist, men skulle ligge på bordet hele jula. Når julefeiringa var slutt 13. dag jul blei kakene pakket inn i et hvitt klede og gjemt unna på stabburet. Kaka blei så tatt fram igjen når våren kom. Kaka blei da knust i et trau og smulene blandet i foret til alle dyra på gården.

Dette trodde man ville gi ekstra grøderikdom på gården i løpet av året. Grisene ville bli ekstra feite og fine, sauene ville få mange og store lam og kyra gi mye og ekstra feit melk. Flotte kvigekalver ville de også få.

Foto: Lågdalsmuseet

Noen blandet også litt av smulene inn i sin egen mat slik at de skulle få ekstra energi, og på noen gårder blei noen av brødsmulene blandet i årets såkorn slik at det skulle bli ekstra gode kornavlinger neste år.

Det finnes ingen kilde som sier noe om hvor gammel skikken med såkaker er, men den har som mange av våre gamle norske juleskikker klare hedenske trekk med å ofre en del av grøderikdommen tilbake til naturen.

Kildehenvisninger

KILDEHENVISNINGER

LokalhistorIske kilder:
Tov Flatin:  Gamalt frå Numedal I – VII og Numedal og dølaminne.
Langs Lågen, diverse nummer.
Vidar Skaar Borgersen
Medlemmer i Lågdalsmuseet Venner

Norske juletradisjoner:
Olav Bø: ”Vår norske jul”
Birger Sivertsen: ”Norsk Jul”
Ørnulf Hodne: Jul I Norge

Denne teksten er i sin helhet hentet fra Lågdalsmuseet og ble først publisert der.

3600.no

Se alle innlegg