3600 etablerer ung-redaksjon

Redaksjon med støttespillere: Emilie Kampen Kolberg (foran) blir redaktør i ung/Vi bryr vårs. Bak fra venstre: Robert Mederud, Anniken Tangerud og Even Thunes Jensen.

– Laagendalsposten la ned ung-redaksjonen ved juletider. Vi er veldig glade for at ungdommen nå får en ny mulighet gjennom 3600.no, sier Emilie Kampen Kolberg.

Emilie Kampen Kolberg (18) var tidligere redaktør for ung-redaksjonen i Laagendalsposten, nå blir hun redaktør og leder for ung/Vi bryr vårs i Kongsberg Community og 3600.

Dette er i realiteten 3600s aller første /Vi bryr vårs – prosjekt, gjort mulig takket være Funnemark Kongsberg v/Robert Mederud og Krona kino v/Even Thunes Jensen, som sponser prosjektet.

– Vi ble spurt om å bidra til at ungdommen får tilbake ung-redaksjonen sin – en viktig stemme i lokalsamfunnet. Klart vi blir med, sier Robert Mederud.

– Ungdommen er jo framtida, og det er vesentlig at de får sagt det de har på hjertet – kanskje spesielt nå, med de utfordringene vi står overfor i lokalsamfunnet. Det er også viktig at de unge som flytter ut fra Kongsberg for å studere og jobbe, fortsatt kan ha en god relasjon til byen. Det kan de ha gjennom ung/Vi bryr vårs, sier Mederud.

Kinosjef Even Thunes Jensen vil også bry seg om ungdommen.

– Ungdom har tradisjonelt vært kinoens viktigste målgruppe, sier Even Thunes Jensen.

– De siste årene har dette endret seg – vi må jobbe målrettet for å få unge i alderen 13-25 tilbake på kinoen. Vi har også veldig gode relasjoner til Emilie og ung-redaksjonen, ved at de anmeldte kinofilmer. Det arbeidet blir nå tatt opp igjen gjennom ung/Vi bryr vårs, og det er selvfølgelig veldig viktig for oss.

Tar et samfunnsansvar

Gjennom ung/Vi bryr vårs skal Emilie Kampen Kolberg, sammen med 3600s redaktør Anniken Tangerud, bygge en helt ny redaksjon med unge journalister, fotografer og filmskapere.

Ungdommen skal bruke 3600.no som kommunikasjonskanal, de skal bruke 3600s lokaler i Kirkegata 12 som redaksjon, de får tilgang til nødvendig utstyr, og ikke minst; de får Anniken Tangerud som veileder og mentor.

– Dette ser jeg virkelig fram til, sier Anniken Tangerud.

– Vi 3600.no – og Kongsberg – trenger ungdom som engasjerer seg. Det betyr mye for lokaldemokratiet. Sammen kan vi skape enda flere gode historier, til glede for leserne våre.

Sammen med Emilie Kampen Kolberg, Funnemark Kongsberg og Krona kino, går 3600 fra ord til handling og tar et samfunnsansvar.

Vi håper flere sponsorer ser viktigheten av å bry seg og engasjerer seg i prosjekter som betyr mye for byen vår. Dette er en vinn, vinn, vinn, vinn, vinn – situasjon:

Ungdommen får en egen stemme og en viktig kanal for ytringer, de som jobber i ung/Vi bryr vårs får nyttig opplæring og arbeidserfaring i mediefagene, 3600.no får mer og bedre innhold og når ut til yngre lesere, 3600.no som nettmagasin blir viktigere i lokalsamfunnet og bygger langsiktige relasjoner til de unge, mens sponsorene viser at de bryr seg, gjør noe viktig, bygger intern stolthet blant de ansatte og ikke minst skaffer seg et godt omdømme i lokalsamfunnet. 

Det er vakkert!

 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg