250 år siden gamle Kongsberg kirke ble revet

Tegningen over er fra 1696

Interimskirken i kongens «Losemente» ble erstattet med en ny kirke 1631. Denne kirken ble revet i 1765, etter at den nåværende kirken ble innviet i 1761.

250 år siden gamle Kongsberg kirke ble revet

Tekst: Bjørn Isaksen

Det ble funnet sølv i området i 1623, og Kongsberg ble grunnlagt året etter på befaling fra Kristian IV. Det ble oppført en kongebolig omtrent der rådhuset nå ligger. Til å begynne med ble lokaler i kongeboligen brukt som interimskirke for tyske bergverksarbeidere, mens de norske måtte dra til Hedenstad kirke.

Natt til 2. oktober 1631 brant det meste av Kongsberg, og kongeboligen ble ikke gjenoppført.

Etter brannen ble det oppført en tømret korskirke på nordre del av kirkegården. Den hadde vesttårn (med bruddstein i underdelen), samt en takrytter over krysset (med en klokke i), og den var 38 meter lang, en anselig lengde for sin tid.

Det savnes detaljerte regnskapsopplysninger om kirken i 1600-årene, men en beskrivelse fra 1683 gir et inntrykk av kirkens utseende et halvt århundre etter at den ble bygget.

«… Den er udi et Kors af heel godt Tømmer opbygt udi Øster og Vester, med Bord rundt omklædt, item tegt, hvorover endeel igien er tegt med Tejel, haver et lidet Forhuus ved den store Dør som er af Bindingsværk, Døren med behørige Hengsler og Laas, ved Kors døren og et lukt Forhuus, udi hvilket der gaaer en Trappe op til Hans Kongelige Majestæts Stoel. . . Gulv og Loft lagt med Bord over alt, udi Kirken og paa begge sider med Mand og Qvindestoler forseet, som haver mesten beslagne Dører, med Hengsler og Skuv-Reiler. Rund om Kirken inden til er med udskaarne Bord opbygt, Choret [galleri] til Folkene som med Benker forsynet hvortil opgaar 3 Trapper .. . Under det store Taarn er Stoler anlagt og aaben til Kirken. Taarnet i sig selv er af Bindingsverk, klæd med Bord, … Over Korset paa Kirken er et lidet Taarn . . .».

Kirken hadde gallerier langs langveggene (nord og sør) og ble restaurert i 1671.

Lyngdal kirke: Altertavlen fra 1633 er fra gamle Kongsberg kirke. Foto Einar Sørensen.

Endel av inventaret fra denne kirken befinner seg nå i Lyngdal kirke i Flesberg. Det gjelder f.eks. altertavlen fra 1633, som i storfeltet har et nattverdsbilde som antas å være malt av Adam van Breen etter et kobberstikk av Magdalena van de Passe.

Det gjelder også et par takbord med musiserende engler som nå er i sakristiet. Det sies at alteret og et rødt alterklede ble solgt til Flesberg kirke i 1765, og mye annet inventar ble samme år solgt på auksjon uten at videre skjebne er kjent.

Dette var i forbindelse med at kirken ble revet, noen år etter at ny kirke var innviet.

Tegningen over er fra 1696

Kilde: Norske kirkebygg

Tegningene til ny kirke som ble fremlagt av oberberghauptmann J.A. Stukenbrock 1739 inneholder en plan over kirkegården med den gamle kirke inntegnet.

Den lå i nordre del av kirkegården og hadde lengdeakse øst—vest med kor i øst og tårn i vest. Den nåværende kirke ble lagt rett sydvest for den gamle med vestfasaden ut mot torvet. Kirkegården har alltid vært innhegnet med trestakitt.

Kilde: Les utfyllende om gamle Kongsberg kirke i norgeskirker.no

 

 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg