25 år som gode kollegaer i PK Hus

Servicetømrer Håvard Vego, daglig leder Are Bråthen og tømrer Willy Mange Fransen har jobbet i PK Hus siden oppstarten for 25 år siden. Foto: Mari Odden

Da Are Bråthen, eier og daglig leder i PK Hus, startet opp våren 1994 ble Håvard Vego ansatt nummer en og Willy Magne Fransen ansatt nummer to.

De tre gode kollegaene kan nå se tilbake på 25 år i en bedrift som har vokst seg mye større, og i dag har rundt 40 ansatte. Willy, Håvard og Are er enige om at det har vært 25 spennende og innholdsrike år, som har gått altfor fort.

Tømrer, servicemann og daglig leder Eier Are Bråthen har ikke lenger tid til å svinge hammeren i jobbsammenheng, sånn som han gjorde sine første år i PK Hus. Gleden over å se byggene reise seg og å møte de fornøyde kundene opplever han derimot fremdeles.

– Jeg har ikke mulighet til å følge alle byggeprosjektene like tett lenger, så det er veldig gøy å være ute på byggeplass og se på hva de dyktige tømrerne våre får til, sier Are Bråthen.

Willy Magne Fransen derimot, har jobbet som tømrer ute på byggeplass i alle sine 25 år i PK Hus, og trives veldig godt med det.

– Tømreryrket er forholdsvis fritt. Du er på mange måter din egen sjef ute på byggeplass, og det er noe av det som gjør at jeg har holdt på denne jobben så lenge, sier Willy, som også fremhever fornøyde kunder som en motivasjon.

Håvard Vego har i sine 25 år i PK Hus jobbet både ute på byggeplass som tømrer og inne på kontor som byggeleder. Nå for tiden er han servicetømrer.

– Jeg vil trekke fram det å skape noe som en viktig motivasjon for å jobbe med det jeg gjør. Også setter jeg pris på at det er variert arbeid, sier Håvard.

Fra liten til stor – vendepunktet

De første årene var det oppføring av eneboliger arbeidet besto av. Vendepunktet kom i 1997, da PK Hus fikk jobben med å bygge SFO-bygget på Raumyr skole. Dette åpnet dørene for større jobber.

– Det husker jeg veldig godt, forteller Willy, for da kalte Are inn til ekstramøter om dette store prosjektet.

– Ja, det er klart at vi var ikke så mange den gang, så det var en stor jobb for oss, sier Are.

I forbindelse med bygging av SFO-bygget ble det behov for flere folk, og det var i denne perioden at PK Hus for alvor begynte å vokse.

– Raumyrtunet kom etterpå, og var også et av de største store prosjektene våre på denne tiden, minnes Håvard.

Det å få flere ansatte forplikter, og daglig leder Are Bråthen forteller at flere ansatte er noe av årsaken til at PK Hus begynte å kjøpe tomter og lage egne prosjekter.

– Vi må hele tiden sørge for å ha nok jobb til de som er ansatt her, og det har vi heldigvis fått til i alle disse 25 årene, smiler Are.

I dag er de midt i byggingen av S9, et stort leilighetsbygg midt i sentrum. Her er alt utsolgt, og et nytt lignende prosjekt er på trappene. Selv om større prosjekter er blitt viktig for bedriften, er eneboliger fremdeles kjernevirksomheten til PK Hus.

Ettersom PK Hus har vokst seg større har de også kunnet jobbe med større prosjekter, som for eksempel leilighetsbygget S9. Foto: Geir Bakka

Endringer i byggebransjen og tømreryrket

De tre tenker ikke så mye over det i hverdagen, men konkluderer med at det har skjedd noen endringer i bransjen i løpet av de 25 årene de har arbeidet i PK Hus.

– Vi har hatt mange spennende prosjekter oppigjennom, men det er ingen tvil om at husene vi bygger nå ser annerledes ut enn de gjorde for 25 år siden, mener Håvard.

– Det er ikke så mye furupanel lenger, ler Willy. Han forteller også at det ble bygget mye hus i sveitserstil en periode, mens nå er det stort sett funkis folk vil ha.

– På 90-tallet ville stort sett alle sette opp grunnmuren til huset sitt selv, men det er det ingen som gjør lenger. Mange malte innvendig selv, og det var heller ikke uvanlig at kunden la parketten selv. Denne type egeninnsats fra kundene er det helt slutt på, forteller Are.

Noe som ikke har endret seg er at kundene kommer innom for å se huset bli til, og at de som regel følger nøye med på byggeprosessen. Det er de alle tre enig om at er veldig positivt.

Konkurransebildet har endret seg i løpet de de 25 årene som har gått. PK Hus hadde konkurrenter for 25 år siden, og de har konkurrenter i dag.

– De firmaene vi konkurrerte med for 25 år siden er ikke der i dag, forteller Bråthen, som mener det er en klar fordel å ha vært i bransjen så lenge.

– Det gjør at kundene kan ha tillit til vår kompetanse, og at de kan stole på at vi er her om 10 år også, mener han.

Endringer i en tømrers hverdag

En tømrer i PK Hus i dag gjør mye av det samme som for 25 år siden, men det har skjedd endringer knyttet til arbeidsoppgaver, verktøy og tunge løft (for å nevne noe). De tre er enige om at disse endringene stor sett er til det bedre.

– Det er blitt mer spesialisering i bransjen, med egne folk som legger fliser, setter opp kjøkken og legger parkett. Tidligere var dette noe tømreren gjorde selv, forteller Håvard.

Are forteller at antallet tunge løft er lavere for en tømrer i dag enn for 25 år siden.

– Tømreryrket er fremdeles tungt, men utviklingen har gått i retning av å i større grad ta i bruk kraner ved levering av materialer, slik at materialene kan legges der hvor de skal ligge. Ting leveres også ofte i forpakninger som er mulig å løfte nå for tiden, i motsetning til tidligere, sier Bråthen.

– Også har det blitt bedre verktøy, sier Willy.

Godt arbeidsmiljø med mye sosialt

Hva er så grunnen til at de tre har jobbet så lenge i PK Hus?

Det er det så klart flere grunner til, men alle tre fremhever fordelene ved tømreryrket og et godt arbeidsmiljø.

– Det første året var det bare oss tre på julebordet, og vi kjente hverandre jo veldig godt, ler Are.

Nå som de er 40 ansatte kjenner ikke alle hverandre like godt lenger, men de tre kollegaene opplever at det er en god miks i alder og personligheter, som gjør at de trives med hverandre.

PK Hus arrangerer fagkvelder, hvor både det sosiale og det faglige spiller en viktig rolle.

At PK Hus jobber lokalt og benytter seg av lokale elektrikere og rørleggere fremheves også som en viktig trivselsfaktor.

– Vi har faste leverandører som vi vet hva leverer, sier Are. Det gir trygghet og forutsigbarhet.

– Det gjør jo at vi kjenner de folka som kommer på byggeplassen, og da er det også veldig lett å samarbeide med dem, sier Willy.

Byggebransjens framtid

Hvert år ansetter PK Hus minst to nye lærlinger. I år begynner det faktisk så mange som fire flinke gutter som etter hvert skal ta fagbrev.

– Rekruttering har aldri vært spesielt lett i byggebransjen, og vi satser på lærlinger både for å sikre rekruttering til PK Hus og for å bidra til at det kommer nye, flinke folk inn i bransjen, forteller Are.

Flere av de som begynte som lærlinger i PK Hus er nå faste ansatte i PK Hus, og har bikket 40 år.

– Jeg synes vi ser en endring nå, i måten yrkesfag omtales på i medier og lignende. Tømreryrket og andre håndverkerfag blir i større grad snakket opp nå i forhold til tidligere. Det kan jo også få betydning for rekrutteringen framover, håper Willy.

Håvard på sin side, kan fortelle at sønnen hans nylig begynte som tømrerlærling i PK Hus.

– Det er jo litt morsomt å se at neste generasjon begynner å ta over, sier Håvard, som bedyrer at han til tross for sine 50 år fremdeles føler seg som en 18-åring.

At det blir 25 nye år i PK Hus kan ikke de tre kollegaene i 50-årene love, men de er motiverte for å bygge på kundenes tillit for PK Hus i mange flere år.

3600.no

Se alle innlegg