100 år med ny stasjon

Foto: Bjørn Isaksen

Kongsberg Stasjon feirer jubileum i 2017.

Tekst: Anniken Tangerud & Bjørn Isaksen

Nye Kongsberg stasjon ble bygd i 1917 etter tegninger signert Gudmund Hoel, sjefsarkitekt ved jernbanens arkitektkontor og N.W. Grimnes. Kongsberg stasjonsbygning er den eneste på strekningen Kongsberg-Hjuksebø som ble utført i mur, og består av en stor hoveddel i to fulle etasjer omgitt av lavere sidefløyer. De viktigste ekspedisjons- og publikumsarealene ble samlet i første etasje, mens stasjonsmesterens bolig fylte andre etasje. I tredje etasje, under det bratte taket, fantes overnattingsrom for jernbaneansatte. Stasjonen og området ble fredet av riksantikvaren i 1997.

9. november, 1871, kunne Kongsberg hilse sitt aller første tog velkommen.

Den 28 kilometer lange Kongsbergbanen var en smalsporet sidebane som gikk fra Hokksund til Kongsberg. Endestasjonen lå et helt annet sted enn der den ligger i dag.

Stasjonsbygningen til den gamle jernbanestasjonen i Kongsberg lå på Sildetomta, omtrent der hvor rundkjøringen ligger i dag. I begynnelsen var stasjonen en trebygning tegnet av Georg Bull, men denne brant den 31. august i 1895 og ble erstattet i 1897-98 av en stasjonsbygning i mur, tegnet av den kjente jernbanearkitekten Paul Due.

Gamle Kongsberg stasjon. Foto: Carl Frederik Thorsager

Jernbanen førte byen tettere sammen med resten av landet og turismen økte såpass de første årene av dens eksistens at Turistforeningen i byen (stiftet i 1888) så seg nødt til å produsere en engelsk turistguide om Kongsberg.

I 1909 ble banen åpnet for bredt spor og tre år senere startet arbeidet på banestrekningen Kongsberg – Hjuksebø og Sørlandsbanen. Det at myndighetene ville satse på Sørlandsbanen, førte til en rekke omveltninger for byens trafikk og veier.

Vi fikk en ny jernbanelinje som både var bredere og lå mye høyere i terrenget enn den opprinnelige. I den forbindelse fikk vi også en ny stasjon, knapt en kilometer unna. Drammensveien ble også lagt om – tidligere gikk den over Henckelbrua, over Sildetomta fra Gamle Drammensveien – men nå ble den lagt langs den nye jernbanelinja fram til undergangen ved Bekkedokk. Numedalsveien ble også hevet flere meter for at toget skulle kunne passere, og Henckelbrua forsvant.

Etter at linjen ble lagt om i 1920, ble den gamle stasjonsbygningen leid ut til boliger og til blant annet Buskerud Bygdeblad – seinere holdt Kongsberg Tidende til i bygningen. Kongsberg gamle jernbanestasjon brant i desember 1973, og ble revet i 1975.

Kilder: Wikipedia, Om Kongsberg (Vidar Skaar Borgersen), historieboka.no, Nasjonalbiblioteket, Digitalt Museum, NSB.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg