10 år med musikkglede

Liv Hukkelberg og Sigrid Stiberg. Sigrid er en tidligere elev som nå har PPU-praksis på Musikklinja. Hun kan fortelle at linja har gitt henne mye glede og et solid grunnlag for videre utvikling – både som menneske og ildsjel. Foto: Anniken Tangerud

I 2019 er det 10 år siden byen fikk en Musikklinje.

Tidlig om våren i 2009 kom gladnyheten: en Musikklinje skulle opprettes på Kongsberg videregående skole!

– Hurra! Det var en god nyhet for byens unge, og for oss som jobber med musikk for barn og unge, forteller Liv Hukkelberg da hun tenker tilbake på dagen hun fikk det gode budskapet.

Liv er lektor og har i de fleste årene vært fagleder for linja som nå heter Musikk, Dans og Drama, men på folkemunne fortsatt går under «Musikklinja».

På midten av 1990-tallet ble hun ansatt på Kulturskolen. Ønsket om en musikklinje på Kongsberg videregående var et stadig tilbakevendende tema.

En slik linje kunne også være en fin inspirasjon videre for kulturskolens elever, og flere av lærerne ved Kulturskolen ønsket å jobbe for å realisere drømmen.

– Vi hintet litt rundt forbi om interessen, og tror jo selvsagt at dette hadde en innvirkning på politikere og andre, smiler hun.

Det tok ikke lang tid før det ble oppnevnt en komité.

– I 2007 mener jeg det var. Et interessant arbeid ventet oss med å kartlegge grunnlaget for å starte opp en musikklinje i Kongsberg, forteller Liv.

Komiteen bestod av medlemmer fra byens kulturliv og kommune, Kulturskolen og videregående skole.

– Vi gjorde en undersøkelse til alle 10. klassinger og 1. videregående-elever i Kongsberg og omegn. Svarene ble analysert, vi laget statistikk og fant at mange ville gå en slik linje om de hadde tilbudet i Kongsberg.

Både beliggenhet, muligheter for lærerdekning og annet som ville være av betydning for oppstart og drift, ble også behørig undersøkt.

Musikklinjas elever øver. Foto: Privat

Fra drøm til virkelighet

Våren 2009 ble Musikklinja en realitet.

Liv fikk tilbud om å bli linjas fagkoordinator, takket ja til det og i mai, 2009, var hun i gang med planleggingen.

– Et av mine første oppdrag, var å kjøpe inn pianoer og flygler – for maaaange penger – en spesiell opplevelse forresten, det å kunne boltre seg i flygler, ler hun.

Andreas Dreier ble også ansatt på den tiden, og han skulle blant annet stå for innkjøp av det elektriske musikkutstyret.

Flere lærer kom etter hvert som sommeren og høsten skred fram, og ved skolestart i agust, 2009, var de igang med nesten 30 elever.

Da vi spør Liv hvorfor det var så viktig med en Musikklinje for byen og ungdommen vår, trekker hun frem byens kulturliv.

– Kongsberg har, og har hatt et meget aktivt kulturliv over lang tid. Mange unge fra Kongsberg har også valgt musikk som levevei, forklarer hun og fortsetter:

– Kulturskolen er et veldig godt drevet og solid tilbud til barn og unge her, og det gir et kjempegrunnlag for videre utvikling. En videregående skole med musikklinje ville kunne gi ungdommer et ytterliggere tilbud innen musikkutdanning – og i geografisk nærhet.

Liv forteller hun synes hun har vært heldig med å kunne holde på med det hun brenner for i snart et helt arbeidsliv; det å undervise barn og unge i musikk.

– Jeg har også fått følge mange talenter i min musikkpedagogiske hverdag. Mange av disse har ønsket å kunne gå på musikklinje, men minst like mange har måttet velge det bort, da reiseveien til omkringliggende musikklinjer ville bli for krevende, deler hun.

– Jeg erfarte i samtale med mange ungdommer, både privat, på kulturskolen og i Pikekoret, at det ble (for) slitsomt for mange, med grytidlige tog, og sent hjemme på ettermiddagen.

– Mange vegret seg for å ta utfordringen, og fikk dermed ikke denne muligheten til å videreutvikle sitt talent på denne måten. Selv om noen fortsatte på kulturskolen, er tilbudet bredere og gir andre muligheter på en musikklinje.

Tirsdag 22. januar, 2019, fremførte musikklinja det storslagne korverket Carmina Burana under årets Glogerfestspill. Her fra øvelsen. Liv Hukkelberg er dirigent. Foto: Privat

Den store scenen

Vi er så heldige at vi har to store festivaler tilknyttet Kongsberg: Jazzfestivalen og Glogerfestspillene og Liv forteller hun hele tiden har hatt som mål å knytte ungdommen nærmere disse.

– Det handler om å gi de muligheter for å delta i dem, og oppleve stemningen og musikkgleden disse tilfører byen. Så fra dag én har dette vært mitt mål, forklarer hun engasjert.

– En annen sak jeg har lyst til å tilføye, er faktisk det Musikklinjas ungdommer tilfører byen vår: de sprer sin musikkglede på bedrifter, i hyggelige lag, på avslutninger og tilstelninger av mange slag, og ikke minst festival og festspill! Det er en bonus byen vår nyter godt av på grunn av av at vi har nettopp denne Musikklinja!

En stor reise

Det er først og fremst elevene som gjør linja mulig, mener Liv.

– Vi ønsker at mange skal få oppleve denne videregående skoleringen, og ønsker alle framtidige søkere et stort velkommen! smiler hun.

– Dernest er det positiv back-up fra fylket, skolens ledelse og skolene ellers her i byen, Kongsberg kommune og Kulturskolen – som vi har et godt samarbeid med! Glogerfestspill -og Jazzfestival-samarbeid betyr mye for at elevene kan få utfolde seg, samt andre institusjoner i byen som Krimfestivalen, EnergiMølla med flere, skryter hun ivrig.

– Sist, men ikke minst; lærerne våre. Det er mange som ønsker å jobbe på en musikklinje, så det er rift om jobbene. Jeg selv trives kjempegodt. Det å få følge ungdommene fra de kommer inn i første klasse på Musikklinja, spente på hva som venter dem, litt nysgjerrige og forvirra, og få følge dem til de går ut med vitnesbyrdet i handa, er en fantastisk reise å få være med på.

Privilegium

Det er også reisen hun snakker om da vi spør henne hva linja representerer for henne.

– Det å få arbeide med ungdommer, ta del i deres utvikling, snakke med dem, veilede dem er virkelig et inspirerende arbeid, og ikke minst å se den musikalske utviklingen, er fantastisk. Og jeg blir så glad i disse ungdommene.

– Det er et privilegium å få ha en slik jobb! forklarer hun varmt.

– Musikklinja på Kongsberg videregående, er også et kjennemerke – det er «byen med Musikklinja»! -en identifikasjon, et lite flagg vi stolt kan vaie med.

– Tipper jeg har med meg hele lærergjengen, når jeg sier at jeg er stolt av Musikklinja, hva vi har fått oppleve å være med på, være en del av, med store konserter, masse aktivitet rundt om i byen og omegn, flinke elever som har valgt musikken som hobby eller levevei. Og nå ser vi «gamle» elever komme tilbake som lærere og vikarer. Da er ringen sluttet!

«…jeg er stolt av Musikklinja, hva vi har fått oppleve å være med på, være en del av, med store konserter, masse aktivitet rundt om i byen og omegn, flinke elever som har valgt musikken som HobBY ELLER LEVEVEI. Og nå ser vi «gamle» elever komme tilbake som lærere og vikarer. Da er ringen sluttet!»

En gedigen feiring

Men Liv insisterer på at de må holde frem, holde fanen høyt og flagge for Musikklinja.

– Og det er nettopp det vi inviterer byen til å være med på med vår 10-års feiring onsdag 3. april kl. 18.00 i Musikkteateret!

– Forestillingen vil by på variert musikk fra mange dyktige elever: Kor, solo, vokalt og instrumentalt, dans og moro, vakkert og virtuost. Dette blir knallbra! avslutter Liv stolt.

Liv Hukkelberg og Sigrid Stiberg. Sigrid er en tidligere elev som nå har PPU-praksis på Musikklinja. Hun kan fortelle at linja har gitt henne mye glede og et solid grunnlag for videre utvikling – både som menneske og ildsjel. Foto: Anniken Tangerud

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg