10 år med kompetanseløft

Foto: Anniken Tangerud

I 2018 er det ti år siden Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC og GKN Aerospace startet et unikt samarbeid om å utdanne landets beste fagarbeidere gjennom etableringen av K-tech.

– Det ble en hektisk start, men vi fikk det til, og ble raskt en anerkjent opplæringsbedrift med mange motiverte lærlinger på et høyt faglig nivå, forteller HR- og HMS-sjef i GKN Aerospace Anne Hystad stolt.

Våren 2007 fikk Anne, som på den tiden var opplæringsleder i Volvo Aero Norge AS, og styreleder i Kongsbergindustriens Opplæringskontor (KIOK), en invitasjon fra Ragnar Rud i TechnipFMC. Ragnar ønsket et møte for å se på et mulig samarbeid knyttet til rekruttering og opplæring av lærlinger. Kunne man bygge opp en ny lærlingevirksomhet basert på «KV-modellen»?

Viljen blant de tre største industri- og teknologibedriftene i Kongsberg viste seg å være sterk og et interimsstyre med to deltakere fra alle eierbedriftene ble opprettet.

Arbeidsgruppen ble ledet av Otto Grønningen og ett år senere, med intens jobbing, så Kongsberg Technology Training Center, (K-tech), dagens lys.

– Det var den sterke viljen fra de tre bedriftene som gjorde det mulig, understreker Anne.

Ti år senere er det fortsatt det gode samarbeidet hun trekker frem når hun tenker tilbake på denne unike reisen.

– Det å få til en slik ting i samarbeid, og det at vi fikk det til å bli noe spennende for ungdommen som søker hit, samt et viktig kompetanseløft for bedriftene i Teknologiparken, er utrolig givende, forteller hun.

– K-tech har blitt en super plass å være – og en super plass å lære, både for ansatte, samarbeidspartnere, og kursdeltakere, legger hun til.

Attraktivt opplæringssenter i toppklassen

Sverre Tjøntveit er i dag styreleder for K-tech, og også han ser samarbeidet mellom bedriftene helt sentral i hvordan K-tech jobber for å være det mest attraktive opplæringssenteret innen teknologi- og industrifag i Norge.

Siv Jensen var på besøk i 2018. Til venstre Stein Sandvold. Foto: Magnus Bjørnes

– Samspillet gir også K-tech en unik tilgang på oppdatert kompetanse og ny teknologi fra næringslivet. Dette kontinuerlige kompetanseløftet gjør Kongsberg-industrien i stand til å ansette fagarbeidere helt i verdensklassen som er med på å skape byens fremtid. Et unikt samarbeidsprosjekt vi kan være stolte over, understreker han. Sverre ser også hvor viktig det vil bli å tilby enda mer tverrfaglige opplæring i tiden som kommer.

– Utviklingen går i et utrolig høyt tempo, og vi gleder oss til fremtiden.

 

Fornøyde lærlinger

Blant årets lærlinger innen industrimekanikk på helikopteravdelingen på arsenalet, finner vi 19 år gamle Caroline Tho og Daniel Jakobsson. Caroline søkte K-tech fordi hun hadde hørt mye godt om bedriften fra tidligere og nåværende lærlinger.

– Samtidig synes jeg eierbedriftene har mange interessante arbeidsoppgaver, og mange ulike og spennende fag, forteller hun engasjert. Begge skryter veldig av kulturen på K-tech.

– Vi er en god blanding av mennesker i ulike aldere og fra ulike steder som er lærlinger hos K-tech, og K-tech sørger for at vi får et godt samhold og innblikk i de ulike fagene vi lærlingene tar, forteller Caroline.

Daniel er enig: – Jeg synes helt klart det beste med miljøet må være den positive spiriten blant de ansatte her, og det positive miljøet blant lærlingene. Både Daniel og Caroline ser frem til å ta fagbrevet, som de synes er en god start på utdanningsløpet til drømmejobben.

Da vi spør hva det beste med å være lærling hos K-tech, er, trekker de frem alle mulighetene det gir.

– Det er høy kompetanse hos instruktørene, og en god oppfølgning opp mot fagbrevet, sier Caroline.

– Her får vi lærlinger sjansen til å jobbe med og få opplæring i all den nye teknologien som jobbes med inne i parken ved at K-tech plasserer oss ut i en av samarbeidsbedriftene sine. Deretter har de en god oppfølgning og sørger for at vi lærer det vi må før fagprøven skal utføres, forklarer Daniel.

I løpet av ti år har K-tech klekket ut 253 topp motiverte og dyktige fagarbeidere og det skal de fortsette med.

– Dette hadde ikke vært mulig uten vårt fantastiske samarbeid med eierbedriftene, kommunen, fylkeskommunen og Kongsberg Videregående skole. Sammen skal vi skape Norges beste yrkesutdanning, rigget for fremtiden, avslutter Stein Sandvold, daglig leder for K-tech.

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg